mobile spyware for blackberry whatsapp spy existe site spy on cheaters phone listen to conversations with my phone best boyfriend is cheating site monitoring software android cell phone listening software geek link how do i track my iphone 6s text message tracker for android spy sms mobile9 spy pen software
 O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Istotne daty w historii ICM-u
ICM Archiwum
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Kronika - seminaria
Kronika - konferencje i warsztaty
Stara wersja strony ICM

WYBRANE DATY Z HISTORII ICM • lipiec 1993: przyznanie przez JM Rektora pierwszych pomieszczeń w gmachu przy ul Banacha 2, łączna powierzchnia pomieszczeń pracowniczych, komputerowych i sali użytkowników wynosiła ok. 120 m2.


 • jesień 1993: decyzja KBN o zakupie przeznaczonego do zainstalowania w ICM komputera wektorowo-równoległego Cray Y-MP/EL98, zaliczanego do kategorii minisuperkomputerów, o łacznej sprawności obliczeniowej 8 procesorów przekraczającej 1 GFlop/s. W tamtym okresie wymagało to uzyskania dalece nierutynowych licencji międzynarodowych.


 • grudzień 1993 / styczeń 1994: instalacja w ICM komputera Cray Y-MP/EL98.


 • kwiecień 1994: sesja naukowa oficjalnie otwierająca działalność ICM. Podczas sesji wykłady wygłosili między innymi prof. J.-L. Lions (College de France), prof. K.-H. Hoffmann (TU Monachium), dr E. Wimmer (Biosym) oraz prof. T. Hofmokl i prof. L. Piela (Uniwersytet Warszawski).


 • wiosna 1994: przyznanie dotacji inwestycyjnej w budżecie nauki na budowę siedziby ICM w ramach inwestycji centralnej realizowanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN przy ul. Pawińskiego 5a.


 • maj 1995: inauguracja systemu archiwów oprogramowania SunSITE.


 • czerwiec 1995: nominacja zespołu ICM do Computerworld Smithsonian Award w kategorii "Science" za projekt "Visualization Techniques and Quantum- Classical Dynamics Software Tools for Simulations of Enzymatic Reactions". Więcej


 • lipiec 1995: uruchomienie na poziomach -1 oraz -2 budynku przy ul. Pawińskiego 5a pomieszczeń komputerowych ICM.


 • wrzesień 1996: oddanie do użytku nowej siedziby ICM przy ul. Pawińskiego 5a o łącznej powierzchni użytkowej ok. 900 m2.


 • wrzesień 1996: inicjatywa organizowania Festiwalu Nauki.


 • wrzesień 1996: projekt pilotowy krajowej licencji systemu modelowania molekularnego w oparciu o oprogramowanie firmy BIOSYM/MSI (obecnie Accelrys ).


 • 1996: udostępnienie oprogramowania firmy AVS/UNIRAS w ramach programu licencji krajowej.


 • 1996: początek tworzenia zasobów biblioteki wirtualnej (bazy Beilsteina oraz OvidNet);


 • 1996: inicjatywa tworzenia i uruchomienie centralnego serwera polskiego krajowego systemu w3cache.


 • lipiec 1997: rozpoczęcie regularnego publicznego udostępniania wyników numerycznego modelu prognozowania pogody dla obszaru Europy Środkowej.


 • listopad 1997: projekt pilotowy krajowej licencji oprogramowania przeznaczonego do modelowania biomolekularnego Tripos.


 • wrzesień 1998: pierwsza międzynarodowa konferencja IPK "Inhibitors of Protein Kinases". Kolejne konferencje z cyklu: IPK2001 i IPK2003.


 • 1998: udostępnienie nowych zasobów biblioteki wirtualnej, w tym Science Citation Expanded oraz MATH.


 • jesień 2000: utworzenie Działu Sieciowego ICM odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci szkieletowej UW.


 • maj 2001: rozpoczęcie udostępniania systemu Science Direct zawierającego komplet cyfrowych wersji czasopism grupy Elsevier.


 • październik 2001: pierwsze polsko-niemieckie spotkanie rozpoczynające działalność Graduate College "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".


 • październik 2002: rozpoczęcie nadawania programu przez ATVN - Akademicką Telewizję Naukową.


 • październik 2002: oddanie do użytku drugiej siedziby ICM mieszczącej się w gmachu Wydziału Geologii UW (ul. Żwirki i Wigury 93). Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 17 stycznia 2003 roku.


 • październik 2002: ogłoszenie koordynowanego przez ICM programu Biblioteki Wirtualnej Nauki.


 • styczeń 2003: rozpoczęcie działalności Centrum Doskonałości MAMBA - Centre of Excellence for Multi-scale Biomolecular Modelling, Bioinformatics and Applications.