O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Istotne daty w historii ICM-u
ICM Archiwum
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Kronika - seminaria
Kronika - konferencje i warsztaty
Stara wersja strony ICM

WYBRANE DATY Z HISTORII ICM • lipiec 1993: przyznanie przez JM Rektora pierwszych pomieszczeń w gmachu przy ul Banacha 2, łączna powierzchnia pomieszczeń pracowniczych, komputerowych i sali użytkowników wynosiła ok. 120 m2.


 • jesień 1993: decyzja KBN o zakupie przeznaczonego do zainstalowania w ICM komputera wektorowo-równoległego Cray Y-MP/EL98, zaliczanego do kategorii minisuperkomputerów, o łacznej sprawności obliczeniowej 8 procesorów przekraczającej 1 GFlop/s. W tamtym okresie wymagało to uzyskania dalece nierutynowych licencji międzynarodowych.


 • grudzień 1993 / styczeń 1994: instalacja w ICM komputera Cray Y-MP/EL98.


 • kwiecień 1994: sesja naukowa oficjalnie otwierająca działalność ICM. Podczas sesji wykłady wygłosili między innymi prof. J.-L. Lions (College de France), prof. K.-H. Hoffmann (TU Monachium), dr E. Wimmer (Biosym) oraz prof. T. Hofmokl i prof. L. Piela (Uniwersytet Warszawski).


 • wiosna 1994: przyznanie dotacji inwestycyjnej w budżecie nauki na budowę siedziby ICM w ramach inwestycji centralnej realizowanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN przy ul. Pawińskiego 5a.


 • maj 1995: inauguracja systemu archiwów oprogramowania SunSITE.


 • czerwiec 1995: nominacja zespołu ICM do Computerworld Smithsonian Award w kategorii "Science" za projekt "Visualization Techniques and Quantum- Classical Dynamics Software Tools for Simulations of Enzymatic Reactions". Więcej


 • lipiec 1995: uruchomienie na poziomach -1 oraz -2 budynku przy ul. Pawińskiego 5a pomieszczeń komputerowych ICM.


 • wrzesień 1996: oddanie do użytku nowej siedziby ICM przy ul. Pawińskiego 5a o łącznej powierzchni użytkowej ok. 900 m2.


 • wrzesień 1996: inicjatywa organizowania Festiwalu Nauki.


 • wrzesień 1996: projekt pilotowy krajowej licencji systemu modelowania molekularnego w oparciu o oprogramowanie firmy BIOSYM/MSI (obecnie Accelrys ).


 • 1996: udostępnienie oprogramowania firmy AVS/UNIRAS w ramach programu licencji krajowej.


 • 1996: początek tworzenia zasobów biblioteki wirtualnej (bazy Beilsteina oraz OvidNet);


 • 1996: inicjatywa tworzenia i uruchomienie centralnego serwera polskiego krajowego systemu w3cache.


 • lipiec 1997: rozpoczęcie regularnego publicznego udostępniania wyników numerycznego modelu prognozowania pogody dla obszaru Europy Środkowej.


 • listopad 1997: projekt pilotowy krajowej licencji oprogramowania przeznaczonego do modelowania biomolekularnego Tripos.


 • wrzesień 1998: pierwsza międzynarodowa konferencja IPK "Inhibitors of Protein Kinases". Kolejne konferencje z cyklu: IPK2001 i IPK2003.


 • 1998: udostępnienie nowych zasobów biblioteki wirtualnej, w tym Science Citation Expanded oraz MATH.


 • jesień 2000: utworzenie Działu Sieciowego ICM odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci szkieletowej UW.


 • maj 2001: rozpoczęcie udostępniania systemu Science Direct zawierającego komplet cyfrowych wersji czasopism grupy Elsevier.


 • październik 2001: pierwsze polsko-niemieckie spotkanie rozpoczynające działalność Graduate College "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".


 • październik 2002: rozpoczęcie nadawania programu przez ATVN - Akademicką Telewizję Naukową.


 • październik 2002: oddanie do użytku drugiej siedziby ICM mieszczącej się w gmachu Wydziału Geologii UW (ul. Żwirki i Wigury 93). Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 17 stycznia 2003 roku.


 • październik 2002: ogłoszenie koordynowanego przez ICM programu Biblioteki Wirtualnej Nauki.


 • styczeń 2003: rozpoczęcie działalności Centrum Doskonałości MAMBA - Centre of Excellence for Multi-scale Biomolecular Modelling, Bioinformatics and Applications.