O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Projekty EU
ICM Działalność naukowa
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Projekty
Projekty EU
Graduate College
Publikacje pracowników ICM
Prezentacje

PROJEKTY EU


CHEMOMENTUM


Osoba odpowiedzialna: dr hab. Piotr Bała

Technologia gridowa jest obecnie potężnym narzędziem pozwalającym na tworzenie infrastruktury informatycznej dla różnorodnych zastosowań. Zgodnie z oczekiwaniami, gridy mają zapewnić użytkownikom dostęp do wiedzy uzyskiwanej na podstawie rozproszonej informacji. Aby możliwości te były w pełni wykorzystywane na przykład przy podejmowaniu decyzji czy analizie ryzyka konieczny jest dalszy rozwój narzędzi i aplikacji w obszarach dotyczących opisu danych czy zarządzania informacją.

Celem projektu Chemomentum jest usunięcie tych ograniczeń poprzez zastosowanie nowoczesnych technogii gridowych do najbardziej istotnych problemów chemii obliczeniowej. Chemomentum ma doprowadzić do przekształcenia obecnego modelu prowadzenia obliczeń. Dzięki projektowi Chemomentum możliwe będzie odejście od obliczeń prowadzonych przez pojedynczych użytkowników na rzecz badań prowadzonych w skali globalnej przez współpracujące ze sobą zespoły.

więcej ...

ATVN-EU-GP


Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Krystyna Rudowska

Projekt ATVN-EU-GP jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 6. Programu Ramowego IST (Information Society Technologies ), numer kontraktu IST-3 016020 SSA. Zadania realizowane przez ATVN ICM UW w jego ramach mają na celu stworzenie multimedialnego Archiwum z przykładami audio-wizyjnych formatów z najlepszych projektów wyłonionych w konkursie 'Best Practice Projects'.

więcej ...

UNIGRIDS


Osoby odpowiedzialne: dr hab. Piotr Bała i dr Krzysztof Nowiński

Projekt UniGrids (IST Contract no. 004279) stanowi kontynuację projektów europejskich EUROGRID oraz GRIP. Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na udostępnianie rozproszonych zasobów komputerowych w różnych środowiskach gridowych przy wykorzystaniu technologii serwisów gridowych i serwisów webowych. Wytworzone w ramach projektu rozwiązania mają pozwolić na współpracę różnych narzędzi gridowych i tym samym wygodne korzystanie z zasobów niezależnie w jaki sposób są one udostępniane.

więcej ...

EGEE - Udostępnienie Gridów Obliczeniowych Nauce i Przemysłowi w Europie


Koordynator projektu: dr hab. Wojciech Wiślicki

Projekt EGEE jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską (Projekt nr IST-2003-508833) od kwietnia 2004 do marca 2006.

Celem projektu jest udostępnienie dużych zasobów obliczeniowych badaczom, akademickim i przemysłowym, niezależnie od miejsca ich pracy. Projekt EGEE chce także przyciągnąć szeroką grupę nowych użytkowników Gridu.

Początkowo projekt skupia się na trzech zagadnieniach:

  • zbudowanie spójnego, bezpiecznie i rzetelnie działającego Gridu, do którego będą dołączane nowe zasoby obliczeniowe;
  • utrzymanie funkcjonalności i stałe ulepszanie oprogramowania narzędziowego, w celu zapewnienia dobrego poziomu usług dla użytkowników;
  • Po trzecie, przyciągnąć nowych użytkowników z nauki i przemysłu i zapewnienie im pomocy i szkolenia na wysokim poziomie.

Grid jest zbudowany w oparciu o Sieć Naukowo-Badawczą UE GEANT i wykorzystuje umiejętności ludzi nabyte w wielu projektach gridowych, narodowych, międzynarodowych oraz fundowanych przez UE.
CROSSGRID - ROZWÓJ ŚRODOWISKA GRIDOWEGO DO ZASTOSOWAŃ INTERAKCYJNYCH


Koordynator projektu: dr hab. Wojciech Wiślicki

Projekt CrossGrid jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach V Programu Ramowego (Project nr IST-2001-32243, Action line IST-2001-5.1.9) od marca 2002 do lutego 2005.

W ICM realizowane są zadania dotyczące:

  • stworzenia środowiska testowego do aplikacji w fizyce wysokich energii,
  • monitorowania gridu,
  • udoskonalenia prognozy pogody oraz związania jej z modelami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze,
  • stworzenia sieciowych aplikacji w fizyce wysokich energii.

BIOGRID - EUROGRID


Koordynator projektu: dr hab. Piotr Bała

Projekt EUROGRID (Application Testbed for European GRID Computing IST-1999-20247) stanowi europejską alternatywę dla przedsięwzięć prowadzonych od kilku lat w USA. Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na prostsze niż obecnie wykorzystywanie zasobów centrów superkomputerowych. W tym celu zostanie wytworzone oprogramowanie pozwalające na wygodny dostęp użytkowników do zasobów, szybkie przesyłanie zbiorów pomiędzy komputerami, oraz zapewniające informację o dostępnych zasobach i oprogramowaniu.

więcej ...

ICMAITN


Koordynator projektu: mgr inż. Krystyna Rudowska

Projekt ICMAINT (Academic Internet Television Network IST-2001-38635) jest projektem typu Accompanying Measure (Akcja Towarzysząca) wspierającym początkowy etap działania ATVN - Akademickiej Telewizji Naukowej.

Misją ATVN jest utworzenie, zorganizowanie i utrzymanie w ruchu internetowej, multimedialnej platformy wymiany myśli naukowej pomiędzy naukowcami z całego świata oraz popularyzacja nauki, osiągnięć naukowych i ludzi, którzy tę naukę tworzą.

więcej ...

GRIP


Koordynator projektu: dr hab. Piotr Bała

Projekt GRIP (GRid Interoperability Project IST-2001-32257) stanowi rozszerzenie projektu EUROGRID (IST-1999-20247). Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na udostępnianie rozproszonych zasobów komputerowych w różnych środowiskach gridowych przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Wytworzone w ramach projektu oprogramowanie ma pozwolić na współpracę różnych narzędzi gridowych i tym samym wygodne korzystanie z zasobów niezależnie w jaki sposób są one udostępniane.

więcej ...

COST 717 - WYKORZYSTANIE DANYCH RADAROWYCH W MODELACH HYDROLOGICZNYCH I W MODELACH NUMERYCZNYCH PROGNOZ POGODY


Kierownik projektu: dr Bogumił Jakubiak

Akcja COST 717 (COST - European Co-Operation in the field of Scientific and Technical Research) "Wykorzystanie danych radarowych w modelach hydrologicznych i modelach numerycznych prognoz pogody" (Use of radar observations in hydrological and NWP models) jest jednym z programów naukowo-badawczych i rozwojowych Unii Europejskiej. Głównym celem programu COST 717 jest oszacowanie, zademonstrowanie i udokumentowanie udziału, jaki dane radarowe takie jak radialne składowe wiatru uzyskiwane przy pomocy efektu Dopplera, pionowe profile wiatru, odbiciowość i szacowany z niej opad mogą wnieść do schematów parametryzacji i asymilacji do modeli numerycznych prognoz pogody i modeli hydrologicznych.

więcej ...