O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
AITN
ICM Działalność naukowa Projekty EU
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |


ICMAITN - AKADEMICKA INTERNETOWA SIEĆ TELEWIZYJNAProjekt europejski

Okres realizacji projektu: 8 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2002
Termin zakończenia: 30 marca 2003


Koordynator projektu: mgr inż. Krystyna Rudowska
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i KomputerowegoProjekt ICMAINT (Academic Internet Television Network IST-2001-38635) jest projektem typu Accompanying Measure (Akcja Towarzysząca) wspierającym początkowy etap działalności ATVN - Akademickiej Telewizji Naukowej.

Misją ATVN jest utworzenie, zorganizowanie i utrzymanie w ruchu internetowej, multimedialnej platformy wymiany myśli naukowej pomiędzy naukowcami z całego świata oraz propagowanie nauki, osiągnięć naukowych i ludzi, którzy tę naukę tworzą.

Instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektu ICMAITN są:
ICM UW
Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
SWITCH (The Swiss Education & Research Network)