O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
ATVN-EU-GP
ICM Działalność naukowa Projekty EU
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |

ATVN-EU-GPProjekt europejski

Okres realizacji projektu: 18 miesiecy
Termin rozpoczecia: 1 marca 2005
Termin zakonczenia: 31 sierpnia 2006


Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ICM
mgr inż. Krystyna Rudowska

Projekt ATVN-EU-GP jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 6. Programu Ramowego IST (Information Society Technologies ), numer kontraktu IST-3 016020 SSA. Zadania realizowane przez ATVN ICM UW w jego ramach mają na celu stworzenie multimedialnego Archiwum z przykładami audio-wizyjnych formatów z najlepszych projektów wyłonionych w konkursie 'Best Practice Projects'.

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na wypełnienie luki w projektach R&D (Research and Development) w zakresie międzynarodowej współpracy i rozprzestrzeniania wiedzy oraz koordynacji krajowych i międzynarodowych działań badawczych pomiędzy państwami UE, w szczególności nowymi członkami UE oraz krajami kandydującymi na członków UE, w ramach obecnych i przyszłych Programów Europejskich. Projekt ATVN-EU-GP obejmuje swoim działaniem własnie ten obszar.

Podczas realizacji projektu ATVN-EU-GP zostaną wykonane między innymi następujące zadania:

Zadania realizowane przez ATVN ICM UW w ramach projetu ATVN-EU-GP maja na celu stworzenie formatów i umieszczenie ich w utworzonym multimedialnym archiwum na platformie www.atvn.pl, z przykładami audio-wizyjnych formatów prezentujących najlepsze projekty 'Best Practice Projects' wyłonione podczas konferencji ATVN-EU-GP. Projekty te dotyczyć będą 4 różnych e-obszarów: e-health, e-goverment, e-learning oraz e-business.
Multimedialne archiwum z programami pokazującymi najlepsze projekty wśród 'Good Practice Projects' spełniać będzie wielorakie funkcje. Z jednej strony służyć będzie jako wzorzec audio-wizyjnych formatów. Równocześnie, umożliwiając szeroki dostęp do najlepszych spośród 'best practice projects' w Europie, stanowić będzie inspirację i źródło cennych wskazówek i informacji pomocnych w skutecznym opracowywaniu kolejnych projektów w ramach programu eEurope. Szeroki dostęp do archiwum będzie również promocją dla zwycięskich projektów 'best practice projects' oraz motywacją dla krajów nowowstępujących do UE w tworzeniu 'good practice' projects.

W projecie ATVN-EU-GP uczestniczą następujące instytucje: