O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Biogrid
ICM Działalność naukowa Projekty EU
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |


Projekt europejski

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1 listopada 2000
Termin zakończenia: 31 października 2003


Koordynator projektu: dr hab. Piotr Bała
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki


Projekt EUROGRID (Application Testbed for European GRID Computing IST-1999-20247 www.eurogrid.org) stanowi europejską alternatywę dla przedsięwzięć prowadzonych od kilku lat w USA. Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na prostsze niż obecnie wykorzystywanie zasobów centrów superkomputerowych. W tym celu zostanie wytworzone oprogramowanie pozwalające na wygodny dostęp użytkowników do zasobów, szybkie przesyłanie zbiorów pomiędzy komputerami, oraz zapewniające informację o dostępnych zasobach i oprogramowaniu.

Kolejnym celem projektu jest stworzenie możliwości jednoczesnego wykorzystania zasobów znajdujących się w różnych ośrodkach. W ramach projektu zostaną stworzone podstawy gridu obliczeniowego pozwalającego na wykorzystanie rozproszonych zasobów, zarówno w poszczególnych ośrodkach, jak też w skali europejskiej. W ramach projektu zostaną uwzględnione cztery obszary zastosowań: biologia molekularna, numeryczne prognozy pogody, obliczenia inżynierskie oraz rozwój technologii obliczeń wielkoskalowych. Dla każdego z tych obszarów zastosowań zostanie stworzona możliwość wykorzystania rozproszonych zasobów i wykorzystanie typowego dla danej dziedziny oprogramowania.

Należy podkreślić, że rozwijane w ramach projektu technologie są niezwykle obiecujące i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony środowisk naukowych jak też komercyjnych. Powszechne wydaje się przekonanie, że rozwijane obecnie technologie mogą stać się kolejnym krokiem przełomowym w rozwoju technologii.

W projekcie EUROGRID uczestniczy 11 instytucji europejskich. Wśród uczestników znajdują się ośrodki superkomputerowe, zarówno akademickie jak i przemysłowe, oraz ośrodki zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania na potrzeby obliczeń wielkoskalowych. Takie połączenie partnerów pozwala na ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami wytwarzającymi oprogramowanie użytkowe i systemowe, oraz końcowymi użytkownikami.

Podstawowym zadaniem ICM w projekcie EUROGRID jest stworzenie potralu obliczeniowego (BioGRID) dla użytkowników z dziedziny biologii molekularnej. Utworzony portal obliczeniowy umożliwi wykorzystanie wybranego oprogramowania w ramach EUROGRIDu. Zadaniem ICM jest określenie wymagań programowych niezbędnych do stworzenia takiego portalu obliczeniowego.

Kolejne zadanie przewiduje wykonanie szeregu narzędzi pozwalających na współpracę istniejącego oprogramowania biomolekularnego z EUROGRIDem. W końcowej fazie projektu ICM udostępni potral obliczeniowy użytkownikom wykorzystującym zasoby ICM do prowadzenia badań w dziedzinie biologii molekularnej. Wytworzone narzędzia, w miarę zainteresowania, zostaną także udostępnione pozostałym partnerom projektu w celu utworzenia europejskiego gridu obliczeniowego (BioGRID).

Zadania szczegółowe realizowane przez ICM w ramach projektu EUROGRID:

  1. Analiza wymagań modyfikacji oprogramowania UNICORE niezbędnych do stworzenia portalu obliczeniowego w dziedzinie biologii molekularnej;
  2. Instalacja, adaptacja oprogramowania, wdrożenie i uruchomienie wstępnej wersji oprogramowania (EUROGRID-0). Rozpoczęcie adaptacji oprogramowania biomolekularnego;
  3. Instalacja, adaptacja oprogramowania, wdrożenie i uruchomienie wersji oprogramowania EUROGRID-0.5;
  4. Instalacja, adaptacja oprogramowania, wdrożenie i uruchomienie raz udostępnienie użytkownikom kolejnej wersji oprogramowania EUROGRID-1;
  5. Instalacja, wdrożenie i uruchomienie testowej wersji portalu obliczeniowego EUROGRID-2.


strona projektu http://biogrid.icm.edu.pl