O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
G R I P
ICM Działalność naukowa Projekty EU
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
GRIP

Projekt europejski

Okres realizacji projektu: 24 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2002
Termin zakończenia: 31 grudnia 2003


Koordynator projektu: dr hab. Piotr Bała
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki


Projekt GRIP (GRid Interoperability Project IST-2001-32257) stanowi rozszerzenie projektu EUROGRID (IST-1999-20247). Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na udostępnianie rozproszonych zasobów komputerowych w różnych środowiskach gridowych przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Wytworzone w ramach projektu oprogramowanie ma pozwolić na współpracę różnych narzędzi gridowych i tym samym wygodne korzystanie z zasobów niezależnie w jaki sposób są one udostępniane.

Podstawowe narzędzia wykorzystywane w projekcie to środowisko UNICORE, w oparciu o które, w ramach projektu EUROGRID, została zbudowana sieć udostępniająca zasoby europejskich centrów superkomputerowych, oraz Globus Toolkit wykorzystywany powszechnie w USA, oraz w wielu innych miejscach.

Wykorzystywane narzędzia posiadają różne możliwości, odmienny sposób autoryzacji i autentykacji użytkownika czy inny sposób uruchamiania zadań. Znaczącą zaletą środowiska UNICORE jest dostęp do zasobów realizowany za pomocą dedykowanego interfejsu graficznego (klienta UNICORE).
Z kolei zaletą Globus Toolkit jest duża elastyczność w definiowaniu zasobów jakie mają byc wykorzystywane do wykonania zadania oraz możliwość dynamiczbej alokacji zasobów w zależności od potrzeb użytkownika.
Znaczącą niedogodnością jest brak dedykowanych narzędzi graficznych pozwalających wykorzystać możliwości pakietu.

W ramach projektu GRIP planowane jest wykorzystanie zalet obu narzędzi i umożliwienie wykorzystywanie klienta UNICORE do przygotowywania i uruchamiania zadań z wykorzystaniem zasobów i mechanizmów udostępnianych przez Globus Toolkit. W tym celu zostanie wytworzone nizbędne oprogramowanie pozwalające na dostęp do zasobów z poziomu klienta UNICORE'a. Oprogramowanie pozwoli na przezroczyste wykorzystanie infrastruktury informacyjnej Globus'a, oraz na autentykację i autoryzację użytkownika. Prace te są prowadzone w ścisłym kontakcie z Argon National Laboratories (ANL) gdzie prowadzony jest rozwój Globus'a.

Zadaniem ICM w projekcie GRIP jest stworzenie narzędzi i przetestowanie technologii na przykłądzie programów z dziedziny biologii molekularnej. W rezultacie użytkownik, korzystając z klienta UNICORE'a, będzie mógł przygotować zadanie obliczeniowe a następnie je uruchomić na zdalnym systemie niezależnie od tego, czy zasoby udostępniane są za pomocą środowiska UNICORE'a czy też za pomocą narzędzi z pakietu Globus Toolkit. W tym celu wybrane programy biomolekularne zostaną przystosowane do pracy w środowisku gridowym zbudowanym w oparciu o narzedzia z Globus Toolkit.

Kolejnym celem projektu jest promowanie wytworzonych rozwiązań oraz aktywny udział w standaryzacji rozwiązań. Istotnym elementem jest udział partnerów w pracach Global Grid Forum, stanowiącą podstawową płaszczyznę wymiany doświadczeń a jednocześnie będącym forum dyskusyjnym na którym dyskutowane są propozycje standardów czy zasady współpracy pomiędzy różnymi użytkownikami.