O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Unigrids
ICM Działalność naukowa Projekty EU
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |

UniGrids


Projekt europejski

Okres realizacji projektu: 24 miesięcy
Termin rozpoczęcia: lipiec 2004
Termin zakończenia czerwiec 2006


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w ICM
dr hab. Piotr Bała (bala@icm.edu.pl) i dr Krzysztof Nowiński

Projekt UniGrids (IST Contract no. 004279) stanowi kontynuację projektów europejskich EUROGRID oraz GRIP. Jego celem jest wytworzenie narzędzi pozwalających na udostępnianie rozproszonych zasobów komputerowych w różnych środowiskach gridowych przy wykorzystaniu technologii serwisów gridowych i serwisów webowych. Wytworzone w ramach projektu rozwiązania mają pozwolić na współpracę różnych narzędzi gridowych i tym samym wygodne korzystanie z zasobów niezależnie w jaki sposób są one udostępniane.

Podstawowe narzędzia wykorzystywane w projekcie to środowisko UNICORE, oraz Globus Toolkit wykorzystywany powszechnie w USA, oraz w wielu innych miejscach.

Wykorzystywane narzędzia posiadają różne możliwości, odmienny sposób autoryzacji i autentykacji użytkownika oraz inny sposób uruchamiania zadań. Znaczącą zaletą środowiska UNICORE jest dostęp do zasobów realizowany za pomocą dedykowanego interfejsu graficznego (klienta UNICORE). Z kolei zaletą Globus Toolkit jest duża elastyczność w definiowaniu zasobów jakie mają być wykorzystywane do wykonania zadania oraz możliwość ich dynamicznej alokacji w zależności od potrzeb użytkownika. Znaczącą niedogodnością natomiast jest brak dedykowanych narzędzi graficznych pozwalających wykorzystać możliwości pakietu.

W ramach projektu mają zostać opracowane rozszerzenia środowiska UNICORE pozwalające na efektywną współpracę z serwisami internetowymi i gridowymi. Kolejnym celem projektu jest rozszerzenie możliwości oprogramowania UNICORE o możliwość współpracy z bazami danych, dostęp do urządzeń pomiarowych oraz interaktywną wizualizację.

Zadania ICM w projekcie UniGrids: