O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Graduate College
ICM Działalność naukowa
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Projekty
Projekty EU
Graduate College
Publikacje pracowników ICM
Prezentacje

GRADUATE COLLEGE

Polsko-niemieckie studia doktoranckie (Graduate College) Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimization.

Kierownictwo:
prof. Marek Niezgódka (ICM)
prof. Hans Georg Bock (IWR)

IWR - Interdyscyplinarne Centrum Obliczeń Naukowych, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
ICM - działający jako przedstawiciel reprezentantów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk


Graduate College: Idea organizowania studiów doktoranckich nazwanych Graduate College powstała w Niemczech w 1990 roku. Głównym celem było stworzenie środowiska szczególnie sprzyjającego powstawaniu interdyscyplinarnych prac doktorskich. Interdyscyplinarność ta miała przejawiać się tematyką prowadzonych prac, obejmującą przynajmniej dwa obszary zagadnień oraż równoprawnym udziałem dwóch promotorów reprezentujących swoje dziedziny. Obecnie w Niemczech działa około 300 takich Kolegiów, w tym około 20 w samym Heidelbergu.
Od 1997 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - największa niemiecka organizacja wspierająca rozwój nauki - prowadzi program międzynarodowych Kolegiów. W jego ramach, dzieki współpracy ośrodków niemieckich z europejskimi uczelniami wyższymi i instytutami, powstało już około trzydziestu międzynarodowych Kolegiów.

Historia: Początki wspólnego programu ICM i IWR sięgają roku 1995. Założyciel i ówczesny dyrektor IWR prof. Willi Jaeger oraz dyrektor ICM prof. Marek Niezgódka określili perspektywiczny plan współdziałania obu placówek. Program obejmował wspólne zamierzenia edukacyjne, od poziomu dyplomowego do podoktorskiego, a także zarysowywał obszary partnerstwa w podejmowaniu i realizacji badań naukowych o silnym wymiarze interdyscyplinarnym w dziedzinach modelowania matematycznego i analizy złożonych procesów nieliniowych.

Wspólna inicjatywa: Na poczatku 2001 roku ICM wspólnie z IWR podjał inicjatywę ustanowienia wspólnego Międzynarodowego Kolegium "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation" z IWR oraz ICM pełniacymi funkcję jednostek kierujacych. Dnia 17 lutego 2001 prof. Marek Niezgódka (ICM) oraz prof. Hans Georg Bock (kierownik Graduiertenkolleg oraz członek zarzadu IWR) podpisali Memorandum of Understanding.
W dniach 12-13 października 2001 w Warszawie odbyło się seminarium polsko-niemieckie "Complex processes: modelling, analysis and optimization". Seminarium to uznajemy za symboliczne rozpoczęcie działalności polsko-niemieckiego Kolegium studiów doktoranckich koordynowanych przez IWR oraz ICM.
Warszawskie Seminarium zgromadziło przedstawicieli z Polski i Niemiec, zarówno profesorów o znaczącycm dorobku jak i ich uczniów-doktorantów. Obszar zakreślony tematyką seminarium, określający równocześnie ramy przyszłych doktoratów, jest szeroki i obejmuje wiele różnych dziedzin i dyscyplin. Dlatego też do udziału w tworzonym Graduate College zaproszono przedstawicieli kilku wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.
Spotkanie umożliwiło nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami tworzonego Kolegium. Pozwoliło również na wstępne sformułowanie interdyscyplinarnych tematów projektów.

Kronika:

 • W dniach 12-13 października 2001 w Warszawie odbyło się seminarium polsko-niemieckie "Complex processes: modelling, analysis and optimization".

 • W dniach 24-25 stycznia 2002 w Warszawie odbyło się seminarium "Promocja młodych naukowców we współpracy polsko-niemieckiej" zorganizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Podczas seminarium prof. Bogdan Lesyng (ICM) oraz prof. Hans Georg Bock (IWR) przedstawili dotychczasowe doświadczenia związane z tworzeniem międzynarodowego Kolegium. Patrz też Dziennik Internetowy PAP.

 • W dniu 17 czerwca 2002 w Berlinie odbyła się International Graduiertenkollegs Conference, w której uczestniczyli prof. Hans Georg Bock oraz prof. Marek Niezgódka.

 • lipiec 2002. Wystapienie IWR do DFG o rozszerzenie formuły i zakresu już działającego przy IWR Kolegium. Strona polska dostarczyła do tego wystąpienia materiały dokumentujące dorobek naukowy polskich uczestników Kolegium oraz opisy tematów prac doktorskich.

 • W dniach 18-20 października 2002 odbyło się II Jesienne Seminarium polsko-niemieckie z udziałem uczestników Kolegium. Więcej...

 • W dniach 25-26 października 2002 grupa doktorantów związanych z Graduate College wzięła udział w kursie optymalizacji zorganizowanym przez Graduate College w Heidelbergu.

 • W dniach 5-8 listopada 2002 grupa doktorantów związanych z Graduate College wzięła udział w szkoleniu poświęconym "Introduction to Parallel Computing" zorganizowanym przez Graduate College w Heidelbergu.

 • W dniach 13-15 lutego 2003 w Warszawie odbyły się warsztaty Complex Processes - Approaches to Modelling in Natural Sciences" zorganizowane przez doktorantów związanych z Graduate College.

 • W dniach 16-18 października 2003 grupa doktorantów związanych z Graduate College wzięła udział w warsztatach zatytułowanych "Methods of Molecular Modeling and Simulation" zorganizowanym przez Graduate College w Heidelbergu.

 • W dniach 26-28 listopada 2003 grupa doktorantów związanych z Graduate College wzięła udział w warsztatach zatytułowanych "Computer Graphics and Visualization" zorganizowanych przez Graduate College w Heidelbergu we współpracy z ICM.

 • W dniach 5-8 grudnia 2003 w Będlewie odbyło się III Jesienne Seminarium polsko-niemieckie "Complex processes: modelling, simulation and optimisation"

 • W dniach 24-26 marca 2004 w Warszawie odbyły się warsztaty zatytułowane Shocks and irreversible developments in biological systems. Apoptosis and heat-shock proteins.

 • W dniach 24-26 maja 2004 w Heidelbergu odbyły się warsztaty "Introduction to Homogenization" zorganizowane przez Graduate College w Heidelbergu.

 • W dniach 27-28 maja 2004 w Heidelbergu odbyły się warsztaty "Optimal Design - Theory and Industrial Applications" zorganizowane przez Graduate College w Heidelbergu.

 • Wkrótce:

 • W dniach 5-8 lipca 2004 w Heidelbergu odbędą się warsztaty "Mathematical Cell Biology" zorganizowanych przez Graduate College w Heidelbergu.