O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Projekty
ICM Działalność naukowa
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Projekty
Projekty EU
Graduate College
Publikacje pracowników ICM
Prezentacje

PROJEKTY

Tworzenie kapitału ludzkiego: determinanty efektywności szkół w świetle powszechnych sprawdzianów uczniów (perspektywa interdyscyplinarna)

Kierownik projektu: dr Jan Herczyński

Czas trwania projektu: lipiec 2005 - styczeń 2008 .

Wieloskalowe modelowanie zjawiska rozrostu ziarna w materiałach nanokrystalicznych

Kierownik projektu: dr Maria Gokieli

Przedmiotem projektu są materiały, w których wielkość ziarna jest nanometryczna; materiały te charakteryzują się zwykle znacznie lepszymi właściwościami niż materiały tradycyjne, o mikrometrycznej wielkości ziarna. Celem jest opracowanie i weryfikacja serii modeli opisujących w sposób ilościowy zmiany struktury wywołane zjawiskiem rozrostu ziarna w tych materiałach.

Czas trwania projektu:maja 2005 - listopad 2007 .

ROZWIJANIE SYMULACYJNYCH METOD KWANTOWEJ I KWANTOWO-KLASYCZNEJ DYNAMIKI MOLEKULARNEJ ORAZ ZASTOSOWANIA W BADANIACH UKŁADÓW ATOMOWYCH I BIOMOLEKULARNYCH

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Bała

Przedmiotem projektu jest rozbudowanie i/lub udoskonalenie wybranych mikroskopowych metod kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej, ich implementacja w formie efektywnych algorytmów obliczeń równoległych i rozproszonych na klastrach obliczeniowych i w środowisku gridowym, oraz zastosowanie do symulacji wybranych podstawowych ukladow atomowych i biomolekularnych.

Czas trwania projektu: październik 2003 - czerwiec 2006 .

ATVN - AKADEMICKA TELEWIZJA NAUKOWA

Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Rudowska

ATVN to naukowy kanał telewizyjny realizowany specjalnie dla Internetu. Misją ATVN jest informowanie na bieżąco jak najszerszej rzeszy odbiorców o rozwoju nauki, jej osiągnięciach oraz o ludziach ją tworzących. ATVN adresowana jest do wykształconej części społeczeństwa, zainteresowanej rozszerzaniem własnych horyzontów i promocją nauki.MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA KARDIOCHIRURGICZNYCH ZESPOLEŃ NACZYNIOWYCH

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Waniewski

Celem projektu jest zastosowanie zintegrowanej metodyki modelowania symulacyjnego dla potrzeb analizy warunków poprawnego działania nowego układu hydrodynamicznego w krążeniu krwi, powstającego w wyniku chirurgicznej interwencji ratującej życie noworodków i małych dzieci z wrodzoną wadą serca. Prowadzone prace będą skoncentrowane na analizie konkretnego przykładu zespolenia tętniczo - żylnego typu Blalock - Taussig (połączenie lewej tętnicy podobojczykowej i lewej tętnicy płucnej).

PROCESY NIELINIOWE W OGÓLNEJ CYRKULACJI ATMOSFERY ZWIĄZANE Z EFEKTEM REZONANSU, BIFURKACJĄ, AUTOREGULACJĄ, TELEKONEKSJĄ I BLOKOWANIEM. BADANIA ANALITYCZNE, STATYSTYCZNE I MODELOWE

Kierownik: Prof. Remigiusz Brojewski
Wykonawcy: dr Krzysztof Kroszczyński (WAT), Prof. Dmitry Sonechkin (Hydrometeorological Centre of Russia), dr Bogumił Jakubiak (ICM)

Celem projektu jest kontunuowanie i rozwijanie badań podstawowych z zakresu dynamiki ogólnej cyrkulacji atmosfery w kontekście jej oddziaływania z podłożem (oceanem, polami lodowymi, powierzchnią lądu) i kosmosem. Istotą projektu jest analiza tych procesów atmosferycznych, które dają się badać metodami teorii układów dynamicznych. W Polsce tego typu badania są prowadzone fragmentarycznie. Zagadnienia rezonansu, bifurkacji i autoregulacji w atmosferze można uznać za problematykę oryginalną (poza bifurkacją orograficzną), zaś telekoneksja i blokowanie w atmosferze to zjawska znane, lecz z opisem literaturowym nieuporządkowanym i fizyką bardzo słabo poznaną. Projekt byłby realizowany w trzech płaszczyznach:
  • Badania statystyczne obejmujące głównie zagadnienia telekoneksji i predyktabilności w atmosferze
  • Prace związane z modelowaniem ogólnej cyrkulacji atmosfery pod kątem badania jej własności dynamicznych (rezonanse, bifurkacja, autoregulacja, blokowanie)
  • Analizy niektórych sytuacji synoptycznych, w których wystepuja wymienione wyżej efekty
Prace obejmują problemy badania stabilności przepływów w atmosferze, badanie charakteru odpowiedzi troposfery na wymuszenia związane z topografią, wpływem termicznym podłoża i przepływami stratosferycznymi w skali planetarnej i synoptycznej, badanie mozliwości wystąpienia bifurkacji przepływu przy wspomnianych rodzajach wymuszenia, badania uwarunkowań fizycznych do pojawienia się blokowania i autoregulacji w atmosferze, badania statystyczne związane z telekoneksją i podjęcie próby modelowania jej efektów w atmosferze.

Czas trwania projektu: wrzesień 2001 - sierpień 2003 .