press site site cell phone spy tracker with iphone iphone 5 spy app for international cell best spy camera app for android spy sms mobile9 iphone spy app for parents boyfriend is cheating iphone app listen to conversations with my phone spy cellular phone spy on cheaters phone mobile spyware for blackberry
 O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Projekty
ICM Działalność naukowa
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Projekty
Projekty EU
Graduate College
Publikacje pracowników ICM
Prezentacje

PROJEKTY

Tworzenie kapitału ludzkiego: determinanty efektywności szkół w świetle powszechnych sprawdzianów uczniów (perspektywa interdyscyplinarna)

Kierownik projektu: dr Jan Herczyński

Czas trwania projektu: lipiec 2005 - styczeń 2008 .

Wieloskalowe modelowanie zjawiska rozrostu ziarna w materiałach nanokrystalicznych

Kierownik projektu: dr Maria Gokieli

Przedmiotem projektu są materiały, w których wielkość ziarna jest nanometryczna; materiały te charakteryzują się zwykle znacznie lepszymi właściwościami niż materiały tradycyjne, o mikrometrycznej wielkości ziarna. Celem jest opracowanie i weryfikacja serii modeli opisujących w sposób ilościowy zmiany struktury wywołane zjawiskiem rozrostu ziarna w tych materiałach.

Czas trwania projektu:maja 2005 - listopad 2007 .

ROZWIJANIE SYMULACYJNYCH METOD KWANTOWEJ I KWANTOWO-KLASYCZNEJ DYNAMIKI MOLEKULARNEJ ORAZ ZASTOSOWANIA W BADANIACH UKŁADÓW ATOMOWYCH I BIOMOLEKULARNYCH

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Bała

Przedmiotem projektu jest rozbudowanie i/lub udoskonalenie wybranych mikroskopowych metod kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej, ich implementacja w formie efektywnych algorytmów obliczeń równoległych i rozproszonych na klastrach obliczeniowych i w środowisku gridowym, oraz zastosowanie do symulacji wybranych podstawowych ukladow atomowych i biomolekularnych.

Czas trwania projektu: październik 2003 - czerwiec 2006 .

ATVN - AKADEMICKA TELEWIZJA NAUKOWA

Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Rudowska

ATVN to naukowy kanał telewizyjny realizowany specjalnie dla Internetu. Misją ATVN jest informowanie na bieżąco jak najszerszej rzeszy odbiorców o rozwoju nauki, jej osiągnięciach oraz o ludziach ją tworzących. ATVN adresowana jest do wykształconej części społeczeństwa, zainteresowanej rozszerzaniem własnych horyzontów i promocją nauki.MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA KARDIOCHIRURGICZNYCH ZESPOLEŃ NACZYNIOWYCH

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Waniewski

Celem projektu jest zastosowanie zintegrowanej metodyki modelowania symulacyjnego dla potrzeb analizy warunków poprawnego działania nowego układu hydrodynamicznego w krążeniu krwi, powstającego w wyniku chirurgicznej interwencji ratującej życie noworodków i małych dzieci z wrodzoną wadą serca. Prowadzone prace będą skoncentrowane na analizie konkretnego przykładu zespolenia tętniczo - żylnego typu Blalock - Taussig (połączenie lewej tętnicy podobojczykowej i lewej tętnicy płucnej).

PROCESY NIELINIOWE W OGÓLNEJ CYRKULACJI ATMOSFERY ZWIĄZANE Z EFEKTEM REZONANSU, BIFURKACJĄ, AUTOREGULACJĄ, TELEKONEKSJĄ I BLOKOWANIEM. BADANIA ANALITYCZNE, STATYSTYCZNE I MODELOWE

Kierownik: Prof. Remigiusz Brojewski
Wykonawcy: dr Krzysztof Kroszczyński (WAT), Prof. Dmitry Sonechkin (Hydrometeorological Centre of Russia), dr Bogumił Jakubiak (ICM)

Celem projektu jest kontunuowanie i rozwijanie badań podstawowych z zakresu dynamiki ogólnej cyrkulacji atmosfery w kontekście jej oddziaływania z podłożem (oceanem, polami lodowymi, powierzchnią lądu) i kosmosem. Istotą projektu jest analiza tych procesów atmosferycznych, które dają się badać metodami teorii układów dynamicznych. W Polsce tego typu badania są prowadzone fragmentarycznie. Zagadnienia rezonansu, bifurkacji i autoregulacji w atmosferze można uznać za problematykę oryginalną (poza bifurkacją orograficzną), zaś telekoneksja i blokowanie w atmosferze to zjawska znane, lecz z opisem literaturowym nieuporządkowanym i fizyką bardzo słabo poznaną. Projekt byłby realizowany w trzech płaszczyznach:
  • Badania statystyczne obejmujące głównie zagadnienia telekoneksji i predyktabilności w atmosferze
  • Prace związane z modelowaniem ogólnej cyrkulacji atmosfery pod kątem badania jej własności dynamicznych (rezonanse, bifurkacja, autoregulacja, blokowanie)
  • Analizy niektórych sytuacji synoptycznych, w których wystepuja wymienione wyżej efekty
Prace obejmują problemy badania stabilności przepływów w atmosferze, badanie charakteru odpowiedzi troposfery na wymuszenia związane z topografią, wpływem termicznym podłoża i przepływami stratosferycznymi w skali planetarnej i synoptycznej, badanie mozliwości wystąpienia bifurkacji przepływu przy wspomnianych rodzajach wymuszenia, badania uwarunkowań fizycznych do pojawienia się blokowania i autoregulacji w atmosferze, badania statystyczne związane z telekoneksją i podjęcie próby modelowania jej efektów w atmosferze.

Czas trwania projektu: wrzesień 2001 - sierpień 2003 .