O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Materiały edukacyjne
ICM Edukacja
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Dydaktyka
Materiały edukacyjne

MATERIAŁY EDUKACYJNEW tej części witryny umieściliśmy różnego rodzaju opracowania. Ich autorami są pracownicy ICM, stali współpracownicy oraz goście ICM. Zarówno tematyka jak i skala trudności prezentowanych materiałów jest bardzo zróżnicowana, począwszy od zagadnień omawianych na poziomie elementarnym, a na opracowaniach wymagających zaawansowanej wiedzy skończywszy.
Mamy nadzieję, że nasza biblioteka materiałów edukacyjnych będzie się rozrastać. Zapraszamy do współpracy.WYKŁADY ICM
PROF. ALAIN BOSSAVIT (FRANCJA)

Alain Bossavit (Francja) wielokrotnie odwiedzał ICM. Prezentowane opracowania otrzymaliśmy w grudniu 2001; od tego czasu podlegały one wielu modyfikacjom i uzupełnieniom.
Rozdział poświęcony analizie wypukłej zostal umieszczony na stronie w czerwcu 2003 roku.
Profesor Bossavit jest jednym z najbardziej aktywnych naukowców zajmujących się metodami obliczeniowymi elektromagnetyzmu.
Jego wizyty w ICM odbywały się w ramach programu Stefan Banach Centre of Excellence.Numeryczne metody wariacyjne w przetwarzaniu i analizie obrazów

W roku 2002 w ICM gościliśmy grupę naukowców ze Słowacji.
Karol Mikula, Angela Handlovičova, Zuzana Kriva z Politechniki Bratysławskiej oraz Daniel Ševčovič z Uniwersytetu Komeniusa w Bratysławie zajmują się numerycznymi metodami w przetwarzaniu i analizie obrazów.
Robert Cunderlik z Politechniki w Bratysławie wykorzystuje metodę elementów brzegowych w rozwiązywaniu geodezyjnego zagadnienia brzegowego.
Wizyty w ICM odbyły się w ramach programu Stefan Banach Centre of Excellence.


PRZYKŁADY WIZUALIZACJI

Stosowanie zaawansowanych technik wizualizacyjnych pozwala przedstawiać w graficznej postaci złożone zależności i w wielu przypadkach w istotny sposób ułatwia zrozumienie i umożliwia interpretację badanych zjawisk. Poniżej w prosty sposób, w oparciu o graficzną reprezentację, omówiono bardzo złożone zagadnienia.