Views

Baza danych projektów

From KDMwiki

Jump to: navigation, search
Granty
Zasady przyznawania grantów
Regulamin użytkownika
Aktualne projekty
Sesje sprawozdawcze
Baza danych projektów

Kierownicy projektów ICM oraz ich realizatorzy mogą aktualizować informacje o projekcie i uczestnikach oraz monitorować wykorzystanie zasobów ICM korzystając z bazy dostępnej pod adresem: https://granty.icm.edu.pl/.