Views

Oprogramowanie

From KDMwiki

Jump to: navigation, search

Dostępne oprogramowanie zainstalowane na maszynach ICM.

Numery wersji nie są aktualizowane automatycznie i mogą być nowsze, niż podane w poniższym zestawieniu.

Spis treści

Obliczenia materiałowe

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
ABINITHalo26.2.2
AccelrysHalo2
Lab edukacyjny
Lab użytkowników
CPMDNotos3.13.2
MedeASrv-medea12.10.6
SiestaHalo2
Nostromo
VASPHalo25.2

Dynamika płynów i obliczenia inżynierskie

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
ANSYSHalo
Lab edykacyjny
AbaqusHalo2
Rekin
6.11-2
6.9-EF1
Adina
FLUENTHalo2
Lab edukacyjny
Rekin
Marc/MentatHalo
Nastran/PatranBurza
Halo2
Rekin
OpenFOAMHalo22.0.0
PalabosNotos0.7r3

Analiza danych

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
ERDASNeofoka
RHalo2
Rekin
2.9.2

Wizualizacja

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
3D DoctorLab użytkowników
AVS/ExpressHalo
Lab edukacyjny
ERDASNeofoka
ParaViewHalo2
Rekin

Pakiety matematyczne

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
FreeFEM++Halo2
MATLABHalo
Lab edukacyjny
Rekin
R2010b
MapleHalo2
Lab edukacyjny
Rekin
10.02
MathematicaHalo2
Lab edukacyjny
Rekin
8.0
OctaveHalo2
Rekin
3.0.0
3.6.4
ScilabHalo2

Chemia kwantowa

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
AccelrysHalo2
Lab edukacyjny
Lab użytkowników
CPMDNotos3.13.2
DaltonHalo
GamessHalo201Oct2010
GaussianHalo2
Quantum EspressoHalo2
Nostromo
4.1
RSchr
SchroedingerHalo2
TurbomoleHalo26.1

Oprogramowanie biomolekularne i bioinformatyczne

Aplikacja Zainstalowane na Wersja
ANALYZE
AccelrysHalo2
Lab edukacyjny
Lab użytkowników
AmberHalo2
Nostromo
Notos
9
BD BOX1.0
CPMDNotos3.13.2
CharmmHalo231b1
ECEPPAK
FlexX
GeoStaS1.1
ICM-ProKrewetka
MOE
MORASS2.41
ModellerHalo
Rekin
NAMDHalo2
Nostromo
Notos
NeuronHalo2
Nostromo
Notos
7.1
PDC1.0
ProtoMolHalo22.0
RedMD2.2
RosettaHalo23.3
SchroedingerHalo2
Surface Diver
TriposLab edukacyjny
Lab użytkowników
Rekin
X-PLOR3.851
  • APBS
  • GROMACS
  • Gromos

Języki wysokiego poziomu

  • Java
  • Python

Kompilatory i biblioteki