Views

Procedura dokonywania płatności

From KDMwiki

Jump to: navigation, search
Koszty udziału w szkoleniu KDM:
* użytkownicy KDM - bezpłatnie
* studenci i doktoranci - 50zł
* pracownicy instytucji naukowych - 100zł
* pozostali uczestnicy - 200zł

Dotyczy szkoleń finansowanych ze środków spoza Uniwersytetu Warszawskiego

  • Poczekać na otrzymanie potwierdzenie rejestracji.
  • Ustalić wysokość opłaty.
  • Przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj, imię, nazwisko i/lub nazwa instytucji, adres, numer NIP.
  • Wykonać przelew na konto: Bank Millennium SA, 59 1160 2202 0000 0000 6084 9685 (Uniwersytet Warszawski ICM, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP: 525-001-12-66). Jeśli pieniądze nie zostaną zaksięgowane na koncie ICM w ciągu 10 dni od daty wysłania potwierdzenia rejestracji. Rezerwacja zostanie ANULOWANA.
  • Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu środków na koncie ICM i przekazana podczas szkolenia bądź wysłana pocztą po szkoleniu.

Dotyczy szkoleń finansowanych z środków Uniwersytetu Warszawskiego

  • Poczekać na otrzymanie potwierdzenie rejestracji.
  • Ustalić wysokość opłaty.
  • Dostarczyć pismo poniższej treści podpisane przez dysponenta środków oraz pełnomocnika kwestora UW danej jednostki do p. Katarzyna Kulczyckiej-Mierzejewskiej (ICM, Wydział Geologii, ul: Żwirki i Wigury 93, p. 3158). Jeśli pismo nie będzie dostarczone w ciągu tygodnia od otrzymanie potwierdzenia rejestracji, rezerwacja miejsca na szkolenie zostanie anulowana.
<nazwa jednostki> zobowiązuje się do pokrycia kosztów (<kwota>zł. słownie <kwota>zł.) udziału <imię nazwisko uczestnika> 
w szkoleniu <tytuł szkolenia>, które odbędzie się <termin> 
w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.
  • Otrzymaną notę księgową przekazać do odpowiedniego działu finansowego, który ureguluje płatność.
  • Nie ma możliwości otrzymania faktury na Uniwersytet Warszawski!