Views

Szkolenia 2008/2009

From KDMwiki

Jump to: navigation, search

Lista wszystkich szkoleń

Data Prowadzący Temat
10.09.2008 Maciej Cytowski Basic Cell Programming Course
16-17.10.2008 Dr Alexander Mavromaras, Dr Rene Winidks Computation and Visualization of Electronic Structure in Complex Materials
21.10.2008 Sandra Bolwan, Mick Pont Numerical Algorithms Group
12.11.2008 Maciej Cytowski Wprowadzenie do OpenMP
18.11.2008 Bartosz Borucki, Maciej Szpindler Wprowadzenie do obliczen w programie MATLAB
09.12.2008 Maciej Cytowski, Franciszek Rakowski Skryptologia i systemy kolejkowe
16.12.2008 Maciej Cytowski Wprowadzenie do OpenMP
07.01.2009 Dr Ulrike Uhrig, Tripos Designing Active Ligands with QSAR/CoMFA and topomer technology
13.01.2009 Franciszek Rakowski, Piotr Kmieć Wprowadzenie do obliczeń w programie Mathematica
20.01.2009 Maciej Długosz, Marcin Szypowski RedMD Symulacje zredukowanej dynamiki molekularnej. Pakiet RedMD
25.05.2009 SymKom Nowości oprogramowania Fluent w wersji 12
16.06.2009 Accelrys Komputerowo wspomagane projektowanie leków z wykorzystaniem oprogramowania Accelrys - Spotkanie Użytkowników Life Science
17.06.2009 Accelrys Komputerowo wspomagane projektowanie leków z wykorzystaniem oprogramowania Accelrys - Spotkanie Użytkowników Materials Science
26.08.2009 Maciej Cytowski, Maciej Szpindler Wprowadzenie do MPI


Lista wszystkich szkoleń