O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Kronika wydarzeń
ICM Wydarzenia
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Podpisanie umowy ICM-Matheon
Seminaria
Konferencje i warsztaty
Kronika wydarzeń

KRONIKA WYDARZEŃ • W dniach 15 - 18 listopada 2006 w siedzibie ICM przy ul. Żwirki i Wigury 93 odyło się szkolenie pod tytułem "Advanced Course on Grid Technologies" organizowane w ramach europejskiego projektu Enabling Grids for E-sciencE.


 • W dniu 10 listopada 2006 odbyła się prezentacja oprogramowania firmy Schrödinger dedykowanego projektowaniu leków.


 • W dniach 25-26 pażdziernika 2006 w ICM odbył się Workshop "Dynamic Developments over Complex Networks", zorganizowany pod patronatem Graduate College.


 • 5 października 2006 (czwartek) w ICM goscił Dr. Vladislav Vassiliev (Supercomputer Facility the Australian National University).
  Przedstawił on referat "Integrated Environment for Computational Chemistry on the Australian Grid". Spotkanie odbyło się w gmachu wydziału Geologii, Żwirki i Wigury 93.


 • Dnia 22 września 2006 w ICM gościła grupa młodzieży polskiej i niemieckiej. Wizyta została zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki (BMBF) w ramach projektu "Einstein spotyka Curie-Skłodowską".


 • W dniach 7-8 września 2006 roku odbyły się warsztaty polsko-niemieckie "Modelling of structure fomation". Były one wymianą wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowskami ICM (i okolic) oraz Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) w Berlinie. Szczególną uwagę poświęcono modelowaniu materiałów.


 • W dniu 2 czerwca 2006 r. odbyły się dwa seminaria KDM:

  O godz. 11:15. dr Sebastian Olejniczak z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN mówił na temat: "Analiza parametrów ekranowania w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) - korelacje między danymi eksperymentalnymi i teoretycznymi"

  Natomiast o godz. 12:15 dr Dorota Piotrowska z Akademii Medycznej w Warszawie wygłosił referat zatytułowany: "Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej i rekonstrukcji obrazów otrzymanych metodą CMR - tagging"


 • W dniu 30 maja 2006 (wtorek) o godz. 15:00 odbyło się seminarium ICM podczas którego prof. Klaus Deckelnick z Uniwersytetu w Magdeburgu, Niemcy, wygłosił wykład pod tytułem "Hamilton-Jacobi equations with discontinuities".

  Wykład odbył się w ramach Honorowego Stypendium Naukowego im. Humboldta przyznanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej profesorowi Gerhardowi Dziukowi.


 • W piatek, 19 maja 2006 w sali wykładowej E IBB PAN (ul. Pawińskiego 5A) odbył się workshop Centrum Doskonałości Biomolekularnego Modelowania i Bioinformatyki - "MAMBA", na temat: "Development and Optimization of Genomics and Proteomics Algoritms".
  Więcej informacji.


 • W dniach 18-19 maja 2006 odbyła się sesja naukowa , z okazji rozpoczęcia działalności przez Centrum Bioinformatyczne, zawiązane w ramach ICM UW.

  Program naukowy sesji obejmował szerokie spektrum zagadnień bioinformatyki: od modelowania struktury i funkcji białek i kwasów nukleinowych, przez zastosowania metod maszynowego uczenia dla rozwiązywania problemów istotnych dla nauk biologicznych, do analizy danych na temat ekspresji genów.

  Oprócz wykładowców związanych z Centrum referaty wygłosili zaproszeni znakomici goście.


 • W dniu 18 maja 2006 odbyło się seminarium ICM podczas którego prof. Charles Elliott z Uniwersytetu w Sussex, Wielka Brytania, wygłosił wykład pod tytułem "Finite elements and evolving surfaces".

  Wykład odbył się w ramach Honorowego Stypendium Naukowego im. Humboldta przyznanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej profesorowi Gerhardowi Dziukowi.

 • W poniedziałek 15 maja 2006 w sali 3099 Wydziału Geologii UW odbyło się seminarium bioinformatyczne ICM UW i LCB UU. Wygłoszone zostały dwa referaty:

  • dr Joanna Trylska, ICM
   Flap opening dynamics and substrate docking in HIV-1 protease explored with a coarse-grained model

  • prof. Wojciech Zegarski, dr Michał Jankowski, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
   Kliniczne aspekty badania ekspresji genów w diagnostyce i leczeniu raka piersi oraz raka jelita grubego • W dniu 12 maja 2006 r. w siedzibie ICM/P (ul. Pawińskiego 5a, blok D, V piętro) odbyło się seminarium KDM, na którym dr Dominik Batorski z Instytutu Studiów Społecznych UW zaprezentował referat na temat: "Analizy i modelowanie struktur i procesów zachodzących w sieciach społecznych"


 • W poniedziałek 24 kwietnia 2006 w sali 3099 Wydziału Geologii UW odbyło się seminarium bioinformatyczne ICM UW i LCB UU.
  Dwa referaty, trwające około 30 minut wygłosiły dwie osoby:

  Urszula Mazurek, Agnieszka Witkowska Department of Molecular Biology and Medical Genetics Medical University of Silesia in Katowice Analysis of gene expression connected with immortalisation in neoplasm cells -- as a challenge in asking questions and looking for answers

  Jacek Koronacki Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences On unsupervised and supervised classification of high-dimensional data


 • Serdecznie zapraszamy na Dzień KDM, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2006 w ICM (ul. Pawińskiego 5a, blok D, 5. piętro) w godzinach 12:00-15:00. W tym dniu odbędą się następujące seminaria użytkowników KDM:

  1. godz. 12:30, mgr Mariusz Majdański, Instytut Geofizyki UW Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce - metody trójwymiarowe

  2. godz. 14.00, mgr inż. Przemysław Dąbrowski, Akademia Morska w Gdyni Wpływ zjawiska Coanda na efektywność sterów strumieniowych z wylotem w dnie za pomocą komputerowego modelowania dynamiki przepływu

  W przerwie między seminariami oraz po ich zakończeniu przewidujemy możliwość konsultacji z opiekunami oprogramowania i pracownikami KDM-Supportu. W celu umówienia ewentualnego spotkania bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunem:
  http://www.icm.edu.pl/kdm/kontakty/ludzie/
  lub stosowną informację na adres pomoc@icm.edu.pl.


 • Development tools for your HPC environment
  W dniu 20 kwietnia 2006 odbędzie się w ICM prezentacja "Development tools for your HPC environment".
  Szczegółowe informacje o programie spotkania znajdują sie na stronie www.icm.edu.pl/kdm/szkolenia/hpc.php.
  Osoby zainteresowane proszę o rejestrację u Piotra Kmiecia (e-mail: pkmiec@icm.edu.pl).

 • W dniu poniedziałek 10 kwietnia 2006odbyło się kolejne seminarium bioinformatyczne ICM UW i LCB UU. Jak zwykle dwa referaty, trwające około 30 minut wygłosiły dwie osoby.

  Pierwszy wykład pod tytułem "Genomic studies of transcription regulation using ChIP-chip and other novel methods" przedstawi profesor Claes Wadelius (Rudbeck Laboratory, Uppsala University).

  Kolejny wykład, pod tytułem "Base pair localization of in vivo transcription factor binding from low resolution ChIP-chip data", wygłosi Adam Ameur, doktorant The Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University.

 • W dniach 23-24 marca 2006 roku w siedzibie ICM/G odbyło się szkolenie firmy Accelrys związane z oprogramowaniem Discovery Studio 1.5. Szkolenie poprowadzi dr Sona Arya z firmy Accelrys.
  Zarys programu:
  • 23 marca: Introduction to Discovery Studio 1.5
  • 24 marca: Structure Based Drug Design with DS 1.5
  Wiecej szczegółów na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie: http://www.icm.edu.pl/kdm/programy/ACCELRYS/ds_15.php. Bliższe informacje można również uzyskać u Magdy Gruziel ( magd@icm.edu.pl ).

 • W poniedziałek 20 marca 2006 odbyło się seminarium bioinformatyczne ICM UW i LCB UU. Wykłady wygłosili prof. Piotr Stępień z Instytutu Genetyki i Biotechnologii oraz dr Krzysztof Ginalski z ICM UW.
  Program:
  • 12:30 - Piotr Stępień "Modelling of the 3'-end of RNA"
  • 13:00 - Krzysztof Ginalski "Consensus approaches to protein structure prediction"


 • W dniach 16, 17 marca odbyło się dwudniowe szkolenie w zakresie pracy z oprogramowaniem MOE .
  Program szkolenia i dodatkowe informacje...

 • W dniu 13 marca 2006 odbyło się seminarium bioinformatyczne ICM i LCB. Wykładowcami byli prof. Ewa Bartnik - z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jan Komorowski - dyrektor LCB w Uppsali, jednocześnie pracujący w ICM.
  • Profesor Bartnik wygłosiła referat poświęcony eksperymentalnym poszukiwaniom funkcji genu kodującego białko SUV3: "The human SUV3 protein - what does it do?"
  • Profesor Komorowski wygłosił referat poświęcony badaniom teoretycznym mechanizmów lekooporności wirusa HIV: "Recent progress in modelling the activities of HIV virus"
  Streszczenie

 • Seminarium bioinformatyczne ICM UW i LCB UU odbyło się w poniedziałek 6 marca 2006, w sali 3099 w gmachu Wydziału Geologii UW, Żwirki i Wigury 91.
  Referaty wygłosili Dr Arkadiusz Piotrowski z Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu w Uppsali oraz pan Robin Andersson z Uniwersytetu w Uppsali.
  • Dr Piotrowski wygłosił referat na temat zastosowań mikromacierzy DNA w badaniach genetycznych i diagnostyce, pod tytułem: "Applications of genomic arrays in research and diagnostics"
  • Pan Robin Anderson przedstawił metody analizy danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych, pod tytułem: "Copy Number profiling from array-CGH data".
  Streszczenie

 • 3 marca 2006 r. w ICM (ul. Pawińskiego 5a, blok D, 5. piętro) w godzinach 11-15 odbył się 'Dzień KDM'. Przedstawiono następujące seminaria użytkowników KDM:
  • godz. 11:00, dr Agnieszka Maciejewska i mgr Piotr Kaczka z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN: "Strukturalne konsekwencje inkorporacji trójfosforanu 3,N^{4}-etenodezoksycytydyny do DNA"
  • godz. 12.30, dr inż Maciej Ostrowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN: "Badanie własności cyklofanow warstwowych za pomocą obliczeń kwantowych"
  W przerwie między seminariami oraz po ich zakończeniu przewidziano możliwość konsultacji z opiekunami oprogramowania i pracownikami KDM-Supportu.

 • W dniu 27 lutego 2006 roku odbyło się seminarium ICM inaugurujące działalność Centrum Bioinformatycznego. Podczas seminarium wygłoszoneo dwa wykłady:
  • Profesor Andrzej Koliński z Wydziału Chemii UW przedstawił wykład na temat modelowania zwijania białek pod tytułem: "Modeling protein structure, dynamics and thermodynamics with reduced representation of conformational space"
  • Profesor Lech Michalczuk z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach zaprezentował problem poszukiwania molekularnych markerów wirusowych chorób roślin w wykładzie pod tytułem: "Search for molecular markers of sharka resistance in Prunus dometica".

 • Dnia 27 lutego 2006 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło działalność Centrum Bioinformatyczne. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia działalności badawczej, edukacyjnej, usługowej oraz informacyjnej na rzecz ogólnopolskiego środowiska naukowego w zakresie zastosowań rozwiązań bioinformatycznych w naukach o życiu.
  Więcej

 • W dniach 16 - 19 lutego 2006 roku odbyła się Sesja Sprawozdawcza Użytkowników warszawskiego centrum KDM.
  Więcej informacji ...

 • W dniach 2 i 3 lutego 2006 roku odbyła się Sesja Sprawozdawcza Użytkowników Oprogramowania Gaussian.
  Więcej informacji ...

 • W dniu 13 stycznia 2006 roku w ICM (ul. Pawińskiego 5a, blok D, 5. piętro) w ramach Dnia KDM odbyły się następujące seminaria użytkowników KDM:

  1. godz. 11:00: dr inż. Urszula Wdowik z Akademii Pedagogicznej w Krakowie: "Obliczenia ab initio struktury elektronowej i dynamiki sieci CoO"
  2. godz. 12.30: dr hab. Wojciech Grochala z Wydziału Chemii oraz ICM UW: "Plany naukowe Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych 2005-2010. Badania struktury elektronowej i fononowej dla nowych fluorków Ag(II), nadprzewodnikow wodorkowych oraz pochodnych MgB2"

 • W dniu 09 grudnia 2005 w ICM (ul. Pawinskiego 5a, Blok D, 5. piętro) w godzinach 10-16 zorganizowano Dzień KDM.
  Jak zwykle podczas Dnia KDM odbyło się seminarium użytkownika KDM (niestety drugi wykład odwołano z powodu choroby prelegentki):
  • godz. 12:00, mgr Michał Drabikowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, "Wykorzystanie bazy lokalnych deskryptorów do rekonstrukcji struktury i sekwencji białek."


 • Advanced Course on Grid Technologies
  W ramach projektu EGEE w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2005 (środa - sobota) odbył się w ICM UW kurs dotyczący tworzenia i dostosowywania programów dla Gridu obliczeniowego.
  Więcej...

 • Kolejne spotkanie z cyklu "Modelowanie nanomateriałów", organizowane przez ICM wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, odbyło się w piątek, 25 listopada. Było ono poświęcone dyskusji na temat: Przejścia fazowe w czekoladzie a model rozrostu ziarna nanokryształu, którą poprowadził dr Witold Rudnicki.
  Seminarium odbyło się w ICM, sala 2154, gmach Wydziału Geologii (Żwirki i Wigury 93), o godz. 15.

 • W dniu 25 listopada 2005 w ICM (ul. Pawińskiego 5a, Blok D, 5. piętro) w godzinach 10-16 w ICM zorganizowano Dzień KDM. Przed południem (10-12) przewidziano możliwość konsultacji u opiekunów oprogramowania i pracowników KDM-Supportu. Na godzinach popołudniowych odbyły się seminaria użytkowników KDM:
  • godz. 12:00 dr inż. Fabian Cybichowski z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej: "Badania i optymalizacja charakterystyk przepływowych elementów regulacyjnych systemów wentylacji mechanicznej"
  • godz. 13.30 lek. med. Łukasz Kownacki z Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie: "Opracowanie oprogramowania do analizy ilościowej obrazów perfuzyjnych serca uzyskanych za pomocą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego"


 • Dnia 24 listopada 2005 (czwartek) o godz. 14:00 odbyło się seminarium ICM w ramach polsko-niemieckiego Kolegium Doktorskiego (Graduate College), podczas którego laureat przyznawanego przez FNP Honorowego Stypendium Naukowego im. Humboldta prof. Gerhard Dziuk z Uniwersytetu we Fryburgu przedstawił referat na temat "Numerical methods for transient geometric partial differential equations".
  Streszczenie

 • W dniach 17-20 listopada 2005 odbyl się 5th Fall Workshop zorganizowany przez Graduate College.

 • Kolejne spotkanie z cyklu "Modelowanie nanomateriałów", organizowane przez ICM wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, odbyło się w piątek, 28 października 2005 o godz. 12. Dr Witold Rudnicki wygłosił referat pt. "Modelowanie przejść fazowych w czekoladzie."


 • W piątek, 14.10.2005, o godz.16, odbyło sie pierwsze z cyklu seminariów Modelowanie nanomateriałów, organizowane przez ICM wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Referentem był Tomasz Wejrzanowski, tytuł wystąpienia: "Koncepcja modelowania wpływu struktury na proces rozrostu ziaren w jednofazowach polikrysztalach".
  Seminarium odbyło się na WIM PW, ul Wołoska 141, sala 206. (Z ICM 10 min przez Pola Mokotowskie!). Seminaria odbywać się będą co dwa tygodnie.

 • W dniu 14 października w ICM (ul. Pawińskiego 5a, Blok D, 5. piętro) w godzinach 10-16 odbył się Dzień Otwarty KDM.
  Przed południem (10-12) odbyły się konsultacje z opiekunami oprogramowania i pracownikami KDM-Supportu.
  Na godziny popołudniowe zaplanowano seminaria użytkowników KDM:
  godz. 12:30 mgr Krzysztof Mizerski z Instytutu Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego: "Osobliwości warstwy Hartmanna w magnetohydrodynamicznym przepływie Couette'a"
  godz. 14:00 dr inż. Janusz Zachara i pani Izabela Madura z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: "Analiza konformacyjna struktur modelowych kompleksów cyklopentadienyloglinu"

 • Dnia 7 października 2005 (piątek) odbyło się szkolenie KDM pod tytułem "Fluent - aspekty numeryczne: siatki, schematy dyskretyzacji, zbieżność".
  Więcej szczegółów

 • W dniach 29 i 30 września 2005 (czwartek i piątek) odbyło się seminarium i warsztaty ANSYS.
  Więcej..

 • W dniu 29 września 2005 została podpisana umowa pomiędzy ICM UW a Accelrys, Inc. w zakresie udostępniania i obsługi licencji krajowej oprogramowania Accelrys dla instytucji naukowych.
  Więcej informacji...

 • Dnia 21 września 2005 (środa) o godz. 16:00 odbyło się seminarium Graduate College, podczas którego Igor Doktorski (Graduate College, Uniwersytet w Heidelbergu) przedstawił referat zatytułowany Growth induced stress - modelling approach.
  Streszczenie

 • W dniach 7-8 września 2005 w ICM UW odbyły się warsztaty zorganizowane przez firme Accelrys, Inc. Atomistic Polymer Modeling with Materials Studio.
  Więcej ...

 • W dniu 6 września 2005 w ICM UW odbyły się warsztaty Modern Methods of Materials Science Modelling zorganizowane przez ICM w ramach konferencji E-MRS 2005 Fall Meeting.
  Więcej...

 • Dania 1 lipca o godz. 11:00 w sali seminaryjnej ICM/G (pokój 2154) w gmachu Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 odbyło się seminarium KDM, podczas którego pan mgr Tomasz Ratajczyk z Instytutu Biofizyki i Biochemii PAN przedstawił referat pod tytułem: "Analiza modelu ze słabymi wiązaniami C-H...O".

 • w dniach 25-29 czerwca 2005 odbyła się 4. Międzynarodowa Konferencja Inhibitors of Protein Kinases - IPK2005 oraz warsztaty Modelling of Specific Molecular Recognition Processes.
  Więcej...

 • Dnia 20 czerwca 2005 o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej ICM na ul. Pawińskiego 5a pan Przemysław Prokopow przedstawił: Simulation Study of the Accurency of Neural Control in Human Jump.
  więcej ....

 • Dnia 17 czerwca 2005 (piątek) w godz. 9:45 - 17:00 w sali 3089 w budynku Geologii (piętro d. Muzykologii) odbyły się "Warsztaty SAS". Warsztaty prowadzone były przez Dr inż. Henryka Maciejewskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz przez Mgr Monikę Piwowar z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz podstawowych informacji dot. sposobu użycia i możliwości systemu SAS, była to okazja do zapoznania się z narzędziami "SAS Genetics" oraz poznania szczegółów badań nad mikromacierzami DNA z wykorzystaniem narzędzi "SAS Microarray Solution".
  Więcej szczegółów

 • Dnia 17 czerwca 2005 (piątek) o godz. 11:30 odbyło się seminarium KDM, podczas którego prof. dr hab. Zbigniew J. Czech z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej przedstawił referat zatytułowany "Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania".
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej w siedzibie ICM/P na ul. Pawińskiego 5a, budynek D, V piętro.

 • Dnia 16 czerwca 2005 (czwartek) w godz. 13.00 - 16.00, w sali konferencyjnej ICM, na ul. Pawińskiego 5A (V piętro) odbyły się "Dni otwarte działu KDM". Była to okazja do zadania "na żywo" pytań pracownikom KDM.

 • W dniach 8-9 czerwca 2005 w ICM UW odbyło się seminarium zorganizowane przez firmę Accelrys: "Accelrys is Back - and on Linux".
  Więcej szczegółów

 • Dnia 7 czerwca 2005 (wtorek) o godz. 14:00 odbyło się seminarium ICM, podczas którego prof. Mark Chaplain z Universytetu w Dundee w Szkocji przedstawił wyklad zatytułowany "Sex, flies and videotape: evolutionary mathematical modelling and its implications for ecology and oncology".
  Seminarium odbyło się w siedzibie ICM/G w gmachu Wydziału Geologii UW, al. Żwirki i Wigury 93, sala 3099.

 • Graduate College "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimization" prowadzony przez ICM oraz IWR, jako reprezentant Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemiecka Wspólnota Badań) uczestniczył w 9. Pikniku Naukowym Polskiego Radia Bis. Republika Federalna Niemiec była gościem specjalnym tegorocznego Pikniku i dlatego wzięło w nim udział wyjątkowo dużo niemieckich instytucji i organizacji.
  Piknik odbył się 4 czerwca 2005 (sobota) w godz. 11-20 na Rynku Nowego Miasta oraz na Podzamczu.

 • W piątek 13 maja 2005 o godz. 11:00 w sali seminaryjnej ICM/P na ul.Pawińskiego 5a odbyło się seminarium prof. dr hab. Ewy Hawlickiej z Instytutu Techniki Radiacyjnej na Politechnice Łódzkiej, zatytułowane: "Wiązanie jonów z heparyn".

 • W dniach 5-6 maja 2005 w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (Warszawa, ul. Trojdena 4) odbyła się konferencja "HPC User Forum". Konferencja organizowana była przez IDC wspólnie z ICM. Program konferencji.

 • Dnia 27 kwietnia 2005 (środa) w godzinach 12-16 w laboratorium komputerowym w sali 3083 w siedzibie ICM w budynku Geologii (piętro d. Muzykologii) odbyły się "Dni otwarte KDM".

 • Dnia 22 kwietnia 2005 (piątek) o godz. 11:00 odbyło się seminarium KDM, podczas którego pan Aleksander Rzepka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, przedstawił referat Zastosowanie modelowania numerycznego przepływów dwufazowych w obiektach kanalizacji deszczowej.

 • W dniach 15-16 kwietnia 2005 w ICM odbyły się warsztaty "Modelling, Simulation and Control in Chemical Engineering". Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działalności Graduate College, prowadzonego przez ICM oraz IWR (Uniwersytet w Heidelbergu) we współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
  Więcej informacji oraz rejestracja.

 • W dniu 15 kwietnia 2005 (piątek) o godz. 13:00 dr Mirosław Harbata z firmy MESco przedstawił wykład pod tytułem "Diffpack - zaawansowane narzędzie do rozwiązywania równań różniczkowych". Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe.
  Seminarium odbyło się w siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3099.

 • W dniach 6-10 kwietnia 2005 w Warszawie, w ramach działalności Centrum Doskonałości "MAMBA" odbyła się międzynarodowa konferencja Sequence-Structure-Function Relationships; Theoretical and Experimental Approaches.

 • W dniach 1-2 kwietnia 2005 rozpoczął się wiosenny cykl wykładów Prof. Marka Niezgódki "Podstawy konstrukcji modeli matematycznych złożonych procesów rzeczywistych".

 • W dniu 18 marca 2005 o godz. 11:00 odbyło się szkolenie: "Wprowadzenie do modelowania materiałów przy użyciu pól siłowych i metod kwantowomechanicznych".
  Więcej szczegółów

 • W dniu 16 marca 2005 o godz. 16:00 przebywający w ICM na stażu naukowym doktorant Graduate College Igor Doktorski podczas seminarium Warsaw Biolmat Team wygłosił referat zatytułowany "Modeling growth of cell cultures".
  Seminarium odbyło się w gmachu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, sala 3130. Streszczenie.

 • Dnia 4 marca 2005odbyło się First Warsaw International Seminar on Systems and Computational Biology - WISSCB'05. Podczas seminarium wykłady wygłosili prof. Willi Jäger z Uniwersytetu w Heidelbergu oraz prof. Andrzej Weryński z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.
  Seminarium zostało zorganizowane przez ICM oraz Instytut Badań Systemowych PAN i odbyło się w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica. Więcej...

 • W dniach 24-27 lutego 2005 w Goniądzu nad Biebrzą odbyła się sesja sprawozdawcza użytkowników warszawskiego centrum KDM. Więcej...

 • Dr Krzysztof Ginalski osiągnął duży sukces w przeprowadzonej w 2004 roku szóstej edycji eksperymentu CASP. Eksperyment ten jest przeprowadzany co dwa lata przez Protein Structure Prediction Center w Lawrence Livermore National Laboratory i polega na przewidywaniu struktur przestrzennych białek na podstawie znajomości ich sekwencji. Struktury są wcześniej otrzymane eksperymentalnie, ale nie są znane uczestnikom eksperymentu. Więcej ... .

 • W piątek 28 stycznia 2005 o godz. 11:00 odbyło się seminarium, podczas którego Pan mgr inż. Marcin Kaczmarski z ICMAB Barcelona, Hiszpańska Akademia Nauk, i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego mówił o: "Phase diagram of silicon from atomistic simulations".

 • W dniu 21 stycznia 2005 odbyło się szkolenie: "Wprowadzenie do modelowania materiałów przy użyciu pól siłowych i metod kwantowomechanicznych". Więcej...

 • W piątek 10 grudnia 2004 odbyło się seminarium ICM/KDM, które poprowadził Pan Mateusz Fościak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat wystąpienia: "Badania struktur molekularnych heteroporfiryn oraz ich kompleksów z jonami metali Fe(III)/Fe(II) i Ni(II)"

 • Na seminarium ICM/KDM w piątek 3 grudnia 2004 mgr Wojciech Starosta z IChiTJ wygłosil referat na temat: Modelowanie metodami ab initio rozkladów gęstości elektronowej w kompleksach wapnia z ligandami azynokarboksylowymi w kryształach.

 • Na seminarium z cyklu "Program Badań Atmosfery" w dniu 3 grudnia o godz. 13:15 Dr. Richard Hodur z Naval Research Lab., Monterey, CA przedstawil wykład zatytułowany Recent developments of the COAMPS system.
  Streszczenie

 • Dnia 26 listopada 2004 (piątek) o godz. 11:00 odbyło się seminarium KDM, podczas którego mgr Piotr Sankowski z MIM UW przedstawił referat Półprzewodniki ferromagnetyczne i nowe heterostruktury magnetyczno-półprzewodnikowe dla spintroniki.

 • Dnia 19 listopada 2004 (piątek) o godz. 11:00 odbyło się seminarium, na którym dr Michał Cieśla z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wykład "Komputerowe modelowanie materii miękkiej".
  Seminarium odbyło się w siedzibie ICM w budynku Wydziału Geologii, II piętro, sala 2154.

 • W dniach 4-7 listopada 2004 w Będlewie odbyło się IV Jesienne Spotkanie polsko-niemieckiego Kolegium Doktoranckiego "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".

 • W ramach szkoleń dla użytkowników ICM, we współpracy programów EGEE, UniGridS i działu KDM, w ICM w dniach 4 - 6 listopadav 2004 (czwartek - sobota) odbyło się szkolenie Introduction to Grid Technologies. Więcej ....

 • W dniu 5 listopada 2004 o godz. 11:00 w siedzibie ICM, odbyło się seminarium, podczas którego mgr Paweł Bielewicz z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW przedstawił wykład zatytułowany Symulacja i analiza map anizotropii temperatury i polaryzacji promieniowania reliktowego tła we wszechświecie o nietrywialnej topologii.

 • W piątek 29 października 2004 (piątek) godz. 11:00 mgr inż. Marcin Pęczarski z Instytutu Informatyki MIM UW przedstawił referat pod tytułem Sortowanie z minimalna liczbą porównań.
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej w siedzibie ICM/G w Gmachu Wydziału Geologii UW, ul Żwirki i Wigury 93, sala 2154.

 • Dnia 15 października 2004 o godz. 11:00 odbyło się seminarium polsko-niemieckiego Kolegium Doktoranckiego, podczas którego Monica Tutuianu z IWR, Uniwersytet w Heidelbergu, przedstawiła referat na temat "DFT Calculations of the Interaction of Nitrogen Oxides with Barium Oxide Surfaces."
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej w siedzibie na ul. Pawińskiego 5a, V piętro.

 • Dnia 10 września 2004 (piatek) o godzinie 12.15 odbyło się seminarium ICM, na którym Dr Berit Hinnemann z Wydziału Fizyki Duńskiego Uniwersytetu Technicznego w Lyngby, wygłosiła wykład o modelowaniu wiązań wodorowych w białkach przy pomocy zaawansowanych metod DFT.
  Tytuł wykładu: "A simple and realistic model system for studying hydrogen bonds in beta-sheets."
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej w siedzibie ICM przy ulicy Pawińskiego 5A, gmach D.
  Streszczenie.

 • W ramach jesiennego spotkania Europejskiego Towarzystwa Nauki o Materiałach 2004 E-MRS Fall Meeting ICM wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW zorganizował sympozjum "Computational Materials Science". Konferencja 2004 E-MRS Fall Meeting odbyła się w dniach 6-10 wrzesnia 2004 w Warszawie.
  W czasie konferencji w ICM odbyły się bezpłatne warsztaty:
  Również podczas tej konferencji odbyły się wirtualne warsztaty Computational Approaches to Structure Formation Phenomena in Nanomaterials and Biosystems. Więcej ...

 • W okresie od 1 lipca do 30 września 2004 w ICM odbywał się wakacyjny staż dla studentów ostatnich lat i absolwentów kierunków informatycznych, przyrodniczych oraz inżynierskich związanych z naukami obliczeniowymi.
  Więcej ...

 • Dnia 8 czerwca 2004 (wtorek) o godz. 14 odbyło się seminarium ICM, na którym prof. Bogdan Pałosz z Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN "UNIPRESS" przedstawił referat "Struktura i właściwości nanokryształów na poziomie atomowym".
  Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • Dnia 7 czerwca 2004 (poniedziałek) o godz. 13 odbyło się seminarium ICM prowadzone przez przedstawicieli firmy Accelrys.
  Program seminarium:
  13:00 Welcome and introduction - Caroline Rubery
  13:15 Presentations - Scott Kahn
  Accelrys scientific developments in the macromolecular area
  Accelrys scientific developments in the small molecule area
  Identifying targets from pathogenic genomes

 • Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • Dnia 7 czerwca 2004 (poniedziałek) o godz. 9:00 odbyło się seminarium Graduate College, podczas którego referaty przedstawili doktoranci polsko-niemieckiego Graduate College z Uniwersytetu w Heidelbergu.
  Program seminarium:
  Dirk Hartmann - "Pattern formation in cell cultures"
  Igor Doktorski - "Bio-mechanical approach for mathematical modeling of biofilms"
  Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.
  Streszczenia

 • W dniu 4 czerwca 2004 odbędło się szkolenie KDM poświęcone "Wstępowi do modelowania w środowisku Materials Modeling 3.0".
  Więcej o Szkoleniach.

 • Dnia 26 maja 2004 (środa) o godz. 12 odbyło się seminarium o sieciach złożonych, na którym Dr Jan Malawko przedstawił referat Problematyka optymalizacji obsługi obszaru poprzez sieć lotnisk i koncepcje siatki połączeń.

 • Dnia 19 maja 2004 o godz. 12 odbyło się seminarium o sieciach złożonych, na którym dr Andrzej Gecow omówił Strukturalne tendencje rozwoju systemów złożonych.

 • Dnia 18 maja 2004 o godz. 10:30 odbyło się seminarium, na którym prof. Jarl Wikberg z Uniwersytetu w Uppsali wygłosił wykład pod tytułem "Proteochemometrics - a new bioinformatics approach to the study of molecular recognition".
  Streszczenie wykładu.

 • Dnia 12 maja 2004 o godz. 12 odbyło się seminarium, na którym prof. Vincenzo Capasso z Centrum MIRIAM, Uniwersytet w Mediolanie, wygłosił wykład pod tytułem "On the stochastic geometry of birth and growth processes. Application to crystallization processes".
  Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • Składające się z czterech sesji szkolenie KDM poświęcone zastosowaniom oprogramowania Tripos i Accelrys w projektowaniu leków odbyło się w dniach 16/17 kwietnia 2004 oraz 7/8 maja 2004.

 • Dnia 26 kwietnia 2004 o godz. 13:30 odbyło się seminarium, na którym mgr Daria Sicińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przedstawiła Efekty izotopowe spontanicznych i katalizowanych enzymatycznie reakcji dekarboksylacji.
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej (3167) w siedzibie ICM w Gmachu Geologii (piętro 3 i 1/2).

 • Dnia 21 kwietnia 2004 o godz. 12:00 odbyło się seminarium, na którym dr Jan Malawko wygłosił wykład na temat Topologia lotniczych sieci transportowych.
  Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • Dnia 16 kwietnia 2004 o godz. 15 odbyło się seminarium, na którym prof. Krzysztof Parliński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wygłosił wykład na temat "Obliczenia ab initio fononów i termodynamiki kryształów".
  Seminarium odbyło się w bibliotece w siedzibie ICM, ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • Dnia 14 kwietnia 2004 (środa) o godz. 14 odbyło się kolejne seminarium w ramach działalności Centrum Doskonałości "MAMBA". Prof. Dietmar Pörschke z Max Planck Institut für biophysikalische Chemie przedstawił referat "Problems of biomolecular dynamics: the B-A-transition of DNA and the state of Mitchell-protons".
  Seminarium odbyło się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5A, w sali konferencyjnej "E", (I piętro).

 • W dniach 24-26 marca 2004 w ICM odbyły się warsztaty zatytułowane Shocks and irreversible developments in biological systems. Apoptosis and heat-shock proteins. Warszaty zostały organizowane w ramach działalności Międzynarodowych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez ICM we współpracy z IWR (Uniwersytet w Heidelbergu).
  Więcej informacji.

 • W dniu 16 marca 2004 (wtorek) o godz. 14:00 odbyło się kolejne seminarium w ramach działalności Centrum Doskonałości MAMBA
  Dr Tadeusz Malewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu wygłosił referat pt.:Wyszukiwanie i identyfikacja miejsc regulatorowych genów. Seminarium odbyło się w siedzibie ICM w gmachu Geologii w sali 3167.

 • W dniu 5 marca 2004 (piątek) odbyło się szkolenie dla użytkowników ICM poświęcone podstawom używania komputerów w ICM.
  Szkolenie poprowadził Maciej Dobrzyński.

 • w dniu 20 lutego 2004 odbyło się szkolenie poświęcone programowi Mathematica. Szkolenie przeprowadziła firma Gambit - www.mathematica.pl.

 • W środę 11 lutego 2004 o godz. 14:00 odbyło się seminarium, na którym prof. Paweł Liberski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawił wykład pod tytułem "Priony - zagrożenie globalne".
  Seminarium odbyło się w starej siedzibie ICM na ul. Pawińskiego 5A, blok D, V piętro.

 • W dniach 5-8 grudnia 2003 w Będlewie odbyło się III Jesienne Spotkanie polsko-niemieckiego Kolegium Doktoranckiego "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".

 • Dnia 4 grudnia 2003 nastąpiła inauguracja działania superkomputera nowej generacji Cray X1. Uroczystego uruchomienia superkomputera dokonał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z Ministrem Nauki i Informatyzacji Michałem Kleiberem.
  Cray X1 w ICM jest pierwszą maszyną tego typu zainstalowaną w Europie w instytucji akademickiej.
  Inauguracja została zarejestrowana przez Akademicką Telewizję Naukową. Transmisja w Internecie nastąpiła dnia 9 grudnia 2003. Obecnie program jest dostępny w Archiwum.

  Tekst przemówienia Prezydenta RP

 • W dniu 3 grudnia 2003 o godz. 14:00 w ramach spotkań Modelowanie i analiza nieliniowa odbyło się seminarium, na ktorym dr Nicolas Varchon wygłosił wykład pod tytułem An Introduction to Attractors.
  Spotkanie odbyło się w sali seminaryjnej w nowej siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3167.

 • W dniu 27 listopada 2003 odbyły się warsztaty poświęcone obliczeniom równoległym z wykorzystaniem oprogramowania Fluent. Warszaty zostały zorganizowane przez ICM oraz firmę SymKom - przedstawiciela Fluenta w Polsce. Więcej...

 • W dniach 26-28 listopada 2003 w Serocku w ośrodku konferencyjncym Narew odbyła się sesja sprawozdawcza użytkowników KDM.

 • W dniach 27-29 października 2003 w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona technologiom gridowym: Cracow Grid Workshop '03. Konferencji towarzyszył workshop Introduction to the Grid Technology and Tools for Biomolecular Simulations zorganizowany w ramach działalności Centrum Doskonałości MAMBA

 • Dnia 7 listopada 2003 o godz. 12 odbyło sie seminarium robocze KDM, na którym prof. Wiktor Kurcewicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW przedstawił założenia realizowanego w ICM projektu obliczeniowego "Symulacja przepływu gazu przez układ źródła jonów typu Ion Guide".

 • Dnia 24 października 2003 o godz. 12 odbyło się seminarium robocze KDM, na którym prof. Krzysztof Murawski i mgr Małgorzata Selwa z Insytutu Fizyki UMCS przedstawili założenia realizowanego w ICM projektu obliczeniowego "Symulacje numeryczne plazmy słonecznej".

 • We wtorek, 7 października 2003 o godz. 13:15 w starej siedzibie ICM na Pawińskiego 5A odbyło się seminarium w ramach Programu Badań Atmosfery, na którym dr Richard Hodur (Naval Research Laboratory, Marine Meteorology Division, Monterey) wygłosił referat pod tytułem "Mesoscale Numerical Weather Prediction at the Naval Research Laboratory". Streszczenie.

 • W poniedziałek 22 września 2003 o godz. 15:00 w starej siedzibie ICM na Pawińskiego 5A odbyło się seminarium, na którym gość Stefan Banach Centre prof. Karol Mikula z Politechniki Słowackiej w Bratysławie przedstawił referat pod tytułem "Co-volume level set method in subjective surface based medical image segmentation". Streszczenie.

 • W dniach 19-28 września 2003 odbywał się VII Festiwal Nauki.

 • W czwartek 3 lipca 2003 o godz. 15:00 odbyło się seminarium ICM z cyklu "Dynamika sieci złożonych". Referat pod tytułem: "Struktura i funkcjonowanie sieci bezskalowych" wygłosił dr Krzysztof Nawrocki. Podczas referatu przedstawiono obserwowane doświadczalnie bezskalowe sieci złożone. Omówiona została ich struktura, modele powstawania oraz podstawowe własności.

 • W dniach 22-27 czerwca 2003 odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja IPK2003 "Inhibitors of Protein Kinases". Konferencji towarzyszyły warsztaty "Phosphoryl-Transfer Mechanisms", które odbyły się w dniach 27-28 czerwca 2003.

 • W piątek 6 czerwca 2003 w starej siedzibie ICM na Pawińskiego 5A odbyło się seminarium ICM poświęcone właściwościom mechanicznym kryształów. Referat pod tytułem: "Nieliniowe modelowanie rozkładów naprężeń w strukturach InGaN i GaAs/ZnTe/CdTe" wygłosił doc. dr hab. Paweł Dłużewski z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

 • W czwartek 29 maja 2003 w starej siedzibie ICM na Pawińskiego 5A odbyło się seminarium ICM poświęcone doświadczalnym i teoretycznym badaniom własności kryształów ferroelektrycznych. Referat pod tytułem: "Własności doświadczalne kryształu ferroelektrycznego DGN i ewentualne kierunki ich symulacji komputerowej" wygłosił prof. dr hab. Bohdan Andriyevsky z Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej.

 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Centrum Doskonałości NanoCentre przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Accelrys Ltd.
  byli organizatorami warsztatów "Material Science Modelling & Simulation".
  Warsztaty odbyły się w dniach 27-28 maja 2003 w gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141.
  Więcej informacji...

 • Dnia 23 maja 2003 (piątek) o godz. 14:00 na seminarium Modelowanie i analiza nieliniowa dr Nicolas Varchon (Universita di Pisa) przedstawił wykład poświęcony Mosco convergence in Sobolev Spaces.
  Seminarium odbyło się w nowej siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3167.

 • Dnia 23 maja 2003 (piątek) o godz. 12:30 referat pod tytułem Symulacja numeryczna procesow krzepniecia w obecnosci konwekcji naturalnej i wymuszonej przedstawili doc. dr hab. Tomasz Kowalewski oraz mgr Tomasz Michałek z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
  Seminarium odbyło się w nowej siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3167.

 • Dnia 21 maja 2003 (środa) o godz. 12:00 na seminarium ICM Jacek Szumbarski i Konrad Wawruch przedstawli Postępy paralelizacji kodu dla metody spektralnej rozwiązywania równań Naviera-Stokesa.
  Seminarium odbyło się w nowej siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3167.

 • W maju 2003 w ramach seminarium Modelowanie i analiza nieliniowa odbyły się trzy spotkania poświęcone dyfuzji.
  1. 9 maja 2003 (piątek) o godz. 14:00 dr Witold Sadowski (Uniwersytet Warszawski) opowiedział o tym Do czego przydają się przestrzenie Sobolewa.
  2. 15 maja 2003 (czwartek) o godz. 13:45 prof. Marek Danielewski (AGH Kraków) wygłosił ilustrowany eksperymentami numerycznymi wykład zatytułowany Dyfuzja w układach wieloskładnikowych: problemy otwarte.
  3. 23 maja 2003 (piątek) o godz. 13:45 dr Nicolas Varchon (Universita di Pisa) przedstawi wykład poświęcony Mosco convergence in Sobolev Spaces.
  Semiaria są adresowane przede wszystkim do nie-matematyków.
  Wszystkie spotkania odbędą się w nowej siedzibie ICM w gmachu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3167.

 • W dniach 13-14 maja 2003 w ICM odbyła się druga edycja warsztatów poświęconych wykorzystaniu oprogramowania firmy TRIPOS (programy Sybyl i Unity) w modelowaniu molekularnym. Więcej informacji...

 • 9 maja 2003 o godz. 12:00 odbyło się seminarium ICM, na którym prof. Marek Niezgódka (ICM) przedstawił wykład pod tytułem Dynamika sieci złożonych - kierunki rozwojowe. Seminarium odbyło się w ICM, ul. Pawińskiego 5a, blok D, V piętro.

 • 17 kwietnia 2003 o godz. 12:00 odbyło się seminarium w ramach działalności Centrum Doskonałości MAMBA. Dr Krzysztof Fidelis z Livermore National Laboratory omówił Uogólnioną analizę lokalnej struktury białek. Seminarium odbyło się w ICM, ul. Żwirki i Wigury 93 (gmach Wydziału Geologii), w sali 3167.

 • W dniach 15-16 kwietnia 2003 w ICM odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu oprogramowania firmy TRIPOS (programy Sybyl i Unity) w modelowaniu molekularnym. Więcej informacji...

 • W czwartek 10 kwietnia 2003 o godz. 10:00 odbyło się seminarium Centrum Doskomałości MAMBA. Dr Terry Clark z University of Chicago przedstawił wykład zatytułowany Core Biocomputing Facilities at University of Chicago. Seminarium odbyło się w ICM, w gmachu Geologii, ul.Żwirki i Wigury 93, III piętro, sala 3167.

 • 21 marca 2003 w godz. 13:00 - 16:30 Dr. Clare Sansom z Birkbeck College, University of London, wygłosił cykl wykładów pod wspólnym tytułem:
  Case studies in structure-based drug design
  Seminarium, zorganizowane w ramach działalności CoE MAMBA, odbyło się w sali seminaryjnej ICM (sala 3167), ul. Żwirki i Wigury 93, gmach Wydziału Geologii UW.

 • W dniach 26-27 lutego 2003 w ICM odbył się mini-kurs zorganizowany w ramach działalności CoE MAMBA "From gene expressions and Gene Ontology to in silico generation of hypotheses about genes' participation in biological processes" . Kurs był prowadzony przez prof. Jana Komorowskiego z Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University and Swedish University of Agricultural Sciences.
  Program kursu oraz więcej informacji...

 • 20 lutego 2003 o godz. 10:00 odbyło się seminarium gridowe Centrum Doskonałości MAMBA pt.: Gridy dla biologii molekularnej i chemii.
  W czasie seminarium przedstawiono podstawy technologii gridowej oraz jej zastosowania w chemii i biologii. Zaprezentowano najważniejsze projekty gridowe realizowane w USA oraz w Europie oraz omówiono możliwości korzystania z dostępów do zasobów ICM z wykorzystaniem tej technologii.
  Seminarium odbyło się w ICM, w gmachu Geologii, w sali 3167

 • W dniach 13-15 lutego 2003 w ICM odbywały się warsztaty Complex Processes - Approaches to Modelling in Science zorganizowane przez polsko-niemieckie Kolegium Doktoranckie. Więcej...

 • W dniu 31 stycznia 2003 o godz. 15:00 (piątek) prof. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN wygłosił referat pod tytułem Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura.
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej ICM, ul. Żwirki i Wigury 93, gmach Wydziału Geologii UW.

 • 21 stycznia o godz. 12:15 i 28 stycznia 2003 o godz. 11:15 na seminarium z cyklu Procesy stochastyczne prof. dr hab. Tomasz Komorowski wygłosił referat pt. The law of large numbers for ballistic random walks on multidimensional random lattices.
  Seminarium odbyło się w Instytucie Matematycznym PAN w sali 106, ul. Śniadeckich 8.

 • 14 stycznia 2003 o godz. 12:15 odbyło się seminarium z cyklu "Procesy stochastyczne". Steffi Baumeister z Uniwersytetu w Getyndze wygłosił referat pt. Almost sure central limit theorems.
  Seminarium odbyło się w Instytucie Matematycznym PAN w sali 106, ul. Śniadeckich 8.

 • 9 stycznia 2003 o godz. 13:00 odbyło się semiarium ICM poświęcone zastosowaniom metod matematycznych w genomice strukturalnej. Dr Andrzej Kudlicki (University of Texas) wygłosił wykład na temat: Jeszcze szybsza transformata Fouriera w krystalografii, o odkrytych przez grupę, w której pracuje, algorytmach maksymalnie efektywnego liczenia transformaty Fouriera dla danych z symetriami krystalograficznymi. Jest to zagadnienie ciekawe, mimo to rozwiązanie oparte jest na elementarnej algebrze. Wynik będzie miał duże zastosowanie w genomice strukturalnej.
  Seminarium odbyło się w sali seminaryjnej ICM (sala 3167), ul. Żwirki i Wigury 93, gmach Wydziału Geologii UW.

 • 8 stycznia 2003 o godz. 12:00 dr Wolfgang Gentzsch (Sun Microsystems) wygłosił referat pod tytułem Sun Grid Computing.
  Seminarium odbyło się w ICM, ul. Pawińskiego 5a.

 • 7 stycznia 2003 o godz. 12:15 odbyło się seminarium z cyklu "Procesy stochastyczne". Wykład pt. Statystyczne rozwiązania równań stochastycznych wygłosił dr hab. Szymon Peszat. Seminarium odbywa się w Instytucie Matematycznym PAN w sali 106, ul. Śniadeckich 8.

 • W dniach 16-18 grudnia 2002 w Będlewie odbyły się mini warsztaty "Probabilistyczne problemy w naukach o atmosferze i hydrosferze". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Centrum Doskonałości Stefan Banach Centre of Excellence, w którym uczestniczy ICM. Więcej...

 • 12 grudnia 2002 o godz. 16:30 Marek Kimmel (Rice University, USA) wygłosił referat pt. Lyapunov Equation and Mathematical Population Genetics. Więcej...

 • 12 grudnia 2002 o godz. 14:15 w ramach cyklu seminaryjnego Programu Badań Atmosfery dr hab. Wojciech W. Grabowski (Mesoscale and Microscale Meteorology Division (MMM), National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, Colorado) wygłosił referat pt. Chmury w modelach wielkoskalowych. Seminarium odbyło się w ICM, ul. Pawińskiego 5a, Vp. Więcej...

 • 10 grudnia 2002 o godz. 12:15 odbyło się seminarium ICM i IM PAN "Procesy stochastyczne". Prof. dr hab. Marek Rutkowski wygłosił referat pt. Podstawy Modelowania Ryzyka Kredytowego (3). Seminarium odbywa się w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8, sala 106. Więcej...

 • 9 grudnia 2002 o godz. 15:00 odbyło się kolejne seminarium z cyklu "Modelowanie i analiza nieliniowa". Dr Miklos Rasonyi (Węgierska Akademia Nauk, Stefan Banach Center of Excellence) wygłosił wykład pt. Diffusions - Introduction to diffusion processes (II). Więcej...

 • W dniach 28 listopada - 1 grudnia 2002 w Białowieży odbyła się konferencja / sesja sprawozdawcza użytkowników ICM. Więcej...

 • W dniu 20 listopada 2002 w Warszawie odbyła się Pierwsza Europejska Konferencja ICMAITN "Academic Internet Television Network Project".
  Reportaż z konferencji.

 • W dniach 24-25 października 2002 podczas spotkania użytkowników oprogramowania firmy Fluent odbyło się Seminarium FLUENT 2002 oraz III konferencja CFD "Zaawansowane modele termomechaniki płynów - zastosowania w przemyśle". Więcej...

 • W dniach 18-20 października 2002 w Będlewie odbyło się II Jesienne Seminarium polsko-niemieckiego Kolegium Doktoranckiego "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".

 • W dniu 15 października 2002 o godz. 13:00 w nowej sali seminaryjnej ICM, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3165, gość Stefan Banach Centre of Excellence Angela Handlovicova z Politechniki Słowackiej w Bratysławie przedstawiła referat "Modified explicit finite volume scheme for Perona-Malik equation".

 • W dniu 15 października 2002 o godz. 14:00 w nowej sali seminaryjnej ICM, ul. Żwirki i Wigury 93, sala 3165, Dominik Szałkowski z Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie omówił zagadnienia związane z "Asymilacją danych w numerycznym prognozowaniu pogody".

 • W dniu 4 października 2002 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej ICM prof. Kevin Plaxco (Wydział Chemii UC Santa Barbara) przedstawił referat "My protein folds faster than yours: testing theories of relative protein folding rates".

 • 1 października 2002 rozpoczęła nadawanie programu Akademicka Telewizja Naukowa.

 • W dniach 20 - 29 września 2002 odbywał się VI Festiwal Nauki.

 • W dniu 26 września 2002 o godz. 11 w sali konferencyjnej ICM odbyla się prezentacja rozwiązań gridowych firmy Sun.

 • Dnia 3 lipca 2002 o godz. 13:30 w sali konferencyjnej ICM Jan Andzelm (Accelrys) przedstawił referat "Efficient Algorithms to Study Chemical Reactions in the Gas Phase and Solids".

 • Dnia 28 czerwca 2002 o godz. 12:15 w sali konferencyjnej ICM odbyło się seminarium z cyklu Matematyczne modelowanie przepływów krwi. Zbigniew Małota z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii przedstawił referat zatytułowany "Modelowanie in vitro przepływu krwi przez zespolenie Blalock-Taussig. Określenie warunków początkowych i brzegowych symulacji komputerowej na podstawie danych doświadczalnych".

 • Dnia 21 czerwca 2002 o godz. 12:15 w sali konferencyjnej ICM gość Stefan Banach Centre of Excellence Zuzana Krivá z Politechniki Słowackiej w Bratysławie przedstawiła referat "Finite Volume Method and its coarsening strategy for Perona-Malik equation in image processing".

 • Dnia 24 maja 2002 o godz. 12:15 odbyło się seminarium, na którym Jacek Miękisz z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW wygłosił referat poświęcony "Stabilności równowag Nasha w stochastycznych i różniczkowych modelach gier ewolucyjnych".

 • W dniach 21-23 maja 2002 w ICM odbyło się międzynarodowe spotkanie zatytułowane "Visual Analysis, Image Based Computing and Applications". Spotkanie zostało zorganizowane przez ICM w ramach programu Stefan Banach Centre of Excellence. Więcej...

 • Dnia 10 maja 2002 o godz. 12:00 odbyło się seminarium z cyklu Matematyczne modelowanie przepływów krwi, na którym Jeremi Mizerski z Instytutu Kardiologii omawiał "Zachowanie płytek krwi w zależności od naprężeń ścinających".

 • Dnia 9 maja 2002 o 12:15 w sali seminaryjnej ICM Marcus Elstner z Uniwersytetu w Paderborn wygłosił seminarium na temat: "New Developments for Quantum Mechanical Simulations of Structure and Dynamics of Molecular and Biomolecular Systems".

 • Dnia 19 kwietnia 2002 o godz. 10:15 gość Stefan Banach Centre of Excellence Karol Mikula z Politechniki Słowackiej w Bratysławie omówił "Variational numerical methods in image processing and analysis".

 • Dnia 19 kwietnia 2002 o godz. 12:15 Grażyna Brzezińska-Rajszys z Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka przedstawiła referat "Paliatywne zespolenia systemowo-płucne u dzieci z wadami wrodzonymi serca".

 • Dnia 9 kwietnia 2002 o godz. 11:00 Jerzy Majewski przedstawił referat "Generacja siatek dla symulacji przepływów w obszarach o złożonej geometrii".

 • Dnia 9 kwietnia 2002 o godz. 13:00 gość Stefan Banach Centre of Excellence Daniel Sevcovic z Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratysławie przedstawił referat "A direct method for solving mean curvature flow of planar curves with an anisotropy and external force".

 • Dnia 28 marca 2002 Peter Hayes (Cray UK Ltd.) przedstawił zagadnienia związane z "Bit Matrix Multiply Usage".

 • Dnia 21 marca 2002 w ICM odbyło się seminarium GRIDowe. Program seminarium obejmował trzy wystąpienia:
  1. Piotr Bała (ICM) i Claus-Juergen Lenz (DWD), "European Computational Grid Testbed abd its Applications to Large Scale Biomolecular and Atmospheric Simulations".
  2. Fabrizio Gagliardi, "DATAGRID and other EU grid projects".
   Fabrizio Gagliardi jest pracownikiem Oddziału Technologii Informatycznych w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w Genewie. Koordynuje projekt DATAGRID, który jest największym przedsięwzięciem europejskim w tej dziedzinie finansowanym przez Komisję Europejską. Zasadnicze zadania DATAGRIDu wiążą się z budową środowiska obliczeniowego dla eksperymentów przy akceleratorze LHC, konstruowanym obecnie w CERNie.
  3. Wojciech Wiślicki (ICM), "PolGrid - concept, status and prospects".


 • Dnia 8 marca 2002 r. o godz. 11:00 w budynku Wydziału Geologii (ul. Żwirki i Wigury 93), w sali 3136 (sala im. Samsonowicza) odbyło się seminarium dr hab. J. Leluka "Błedy i niekompletność założeń w modelach zjawisk i procesów biologicznych oraz misinterpretacja wyników - czyli czy biolog jest logiczny a informatyk żywy ?". Seminarium to jest częścią zajęć z bioinformatyki prowadzonych w ICM.

 • Dnia 4 marca 2002 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej ICM prof. Jürgen Warnatz z IWR (Interdisciplinary Centre of Scientific Computing, Uniwersytet w Heidelbergu) wygłosił seminarium "Detailed Treatement of Catalytic Combustion and Catalytic Partial Oxidation". Seminarium odbyło się w ramach programu Graduate College "Complex processes: modelling, analysis and optimization" prowadzonego wspólnie przez ICM i IWR.

 • W dniach 24 - 26 lutego 2002 r. w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie odbyło się spotkanie Grupy Europejskiej Biologii Matematycznej organizowane wspólnie przez IM PAN i ICM w ramach programu Centrum Doskonałości.