O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Konferencje i warsztaty
ICM Wydarzenia
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Seminaria
Konferencje i warsztaty
Kronika wydarzeń

"German - Polish Collaboration on Mathematics of Key Technologies and Complex Systems"

W dniu 29 maja 2007 r. podpisana została w Berlinie umowa o współpracy pomiędzy ICM a niemieckim Centrum Badawczym Matheon - "German - Polish Collaboration on Mathematics of Key Technologies and Complex Systems".

Matheon to centrum badawcze grupujące trzy berlińskie uniwersytety (Freie Universitaet, Humboldt-Universitaet i Technische Universitaet) oraz dwa instytuty (Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin i Weierstrass-Institut fuer Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V.).

Umowa określa zasady i formy współpracy pomiędzy obiema jednostkami, w szczególności podejmowanie wspólnych projektów badawczych, organizację warsztatów i konferencji naukowych oraz wymianę naukowców.

Umowa pozwoli na wzmocnienie kontaktów nawiązanych w przeszłości, kiedy to ICM zorganizował dwukrotnie, wspólnie z Matheonem, warsztaty naukowe.

W ramach uzgodnionych obecnie zamierzeń ustalono, że 15 listopada br. odbędzie się w Warszawie wykład prof. Martina Groetschela - przewodniczącego Matheonu, a zarazem sekretarza generalnego Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU).

Ustalono również, że w dniach 21 - 22 lutego 2008 r. ICM zorganizuje w Warszawie konferencję naukową, której tematem będzie zaprezentowanie matematyki jako wiodącego narzędzia wspomagającego kluczowe technologie w działaniu na rzecz podnoszenia innowacyjności gospodarki.


od lewej: Prof. Alexander Mielke - Weierstrass Institut, Prof. Marek Niezgódka - dyrektor ICM, Prof. Martin Groetschel - przewodniczący Matheonu, Marek Kępka - ICM