O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Genomika
ICM Wydarzenia Seminaria
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Seminarium Przetwarzania Obrazów w Medycynie
Program Badań Atmosfery
Matematyczne modelowanie przepływów krwi
Genomika
Technologie gridowe w ICM
Dynamika sieci złożonych
Seminaria robocze grupy KDM

GENOMIKA

NA POGRANICZU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I MATEMATYKI

W grudniu 1998 rozpoczęliśmy cykl nieformalnych spotkań związanych z szeroko rozumianą tematyką zastosowań matamatyki i symulacji komputerowych w biologii, genetyce, dynamice populacji i innych, pokrewnych dziedzinach. Semianarium od swych początków adresowane jest do szerokiego audytorium uczestników zainteresowanych tymi zagadnieniami, ale nie będących specjalistami, ma więc typowo interdyscyplinarny charakter. Organizatorzy starali się aby każdy temat potraktowany był możliwie jak najprzystępniej, niedościgłym wzorem artykułów w Scientific American - mamy nadzieję, że to się czasem udawało. Obecnie rozpoczynamy trzeci rok spotkań. Będą się one odbywały mniej więcej raz na miesiąc, we wtorki o 14:00, w sali seminaryjnej ICM, Pawińskiego 5A, blok D, V piętro. Wszystkich, którzy chcieliby regularnie otrzymywać informacje o kolejnych spotkaniach, prosimy o wysłanie aktualnego adresu e-mailowego do: janr@icm.edu.pl. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy,
Ewa Bartnik
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
bartnik@ibbrain.ibb.waw.pl
Jan Radomski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Uniwersytet Warszawski
janr@icm.edu.pl

 

REFERATY WYGŁOSZONE W CYKLU SEMINARYJNYM GENOMIKA:

21 grudnia 1998
Jerzy Tiuryn (Wydział Matematyki , Informatyki i Mechaniki UW)
O obliczeniach molekularnych

25 stycznia 1999
Ewa Bartnik (Zakład Genetyki, Wydział Biologii UW)
Mitochondria w zdrowiu i chorobie

1 marca 1999
Katarzyna Mroczek (Zakład Genetyki, Wydział Biologii UW)
Analiza różnorodności populacji ludzkich na podstawie badań polimorfizmów mitochondrialnego DNA i chromosomu Y

29 marca 1999
Paweł Golik (Zakład Genetyki, Wydział Biologii UW)
Prawa genomiki

26 kwietnia 1999
Andrzej Kierzek (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Symulacje komputerowe procesu krystalizacji białek

17 maja 1999
Ireneusz Moraczewski (Instytut Botaniki, Wydział Biologii UW)
Druga młodość kanonów Milla. Rzecz o zbiorach zgrubnych

14 czerwca 1999
Piotr P. Słonimski (Centre de Genetique Moleculaire, CNRS, Gif-sur-Yvette)
Porównanie całkowitych genomów: organizacja i filogeneza

18 października 1999
Stanisław Cebrat (Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski)
Rozpoznawanie sekwencji kodujących białko w różnych genomach

22 listopada 1999
Włodzimierz Zagórski-Ostoja (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Naprawa RNA

10 stycznia 2000
Jean-Jacques Codani (Gene-It, Francja)
LASSAP: a new software designed to handle sequence comparison at a large scale level

23 lutego 2000
Suzana Moss (Instituto de Fisica, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro)
Consequences of Parental Care on Population Dynamics

21 lutego 2000
Suzana Moss (Instituto de Fisica, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro)
Monte Carlo Simulations of Biological Ageing: the Penna Model

8 maja 2000
Andrzej Pękalski (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego)
Dynamika populacji z eugeniką i bez

12 czerwca 2000
Jacek Waniewski (Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland)
Mathematical modeling of specific immune response to tumor after tumor vaccination

24 października 2000
Andrzej Pękalski (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego)
Dynamika populacji z selekcją i bez selekcji - symulacje Monte Carlo

9 listopada 2000
Michał Kurzyński (Instytut Fizyki, Uniwersytet A. Mickiewicza)
Dynamika konformacyjna białek i działanie biologicznych motorów molekularnych

1 lutego 2001
Marta Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
DNA - mikroczip dla laików

22 marca 2001
Paweł Wołkow (Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Gen, białko, funkcja, lek - możliwości zastosowania genomiki funkcjonalnej w badaniach nad przerostem mięśnia sercowego

14 maja 2001
Dr Andreas Deutsch (Max Planck Institute for Physics of Complex Systems)
Pattern formation and modelling of interacting cell systems

7 czerwca 2001
Ewa Rowicka i Jacek Sikora (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Zastosowanie spektometrii masowej w badaniach białek