O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Matematyczne modelowanie przepływów krwi
ICM Wydarzenia Seminaria
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Seminarium Przetwarzania Obrazów w Medycynie
Program Badań Atmosfery
Matematyczne modelowanie przepływów krwi
Genomika
Technologie gridowe w ICM
Dynamika sieci złożonych
Seminaria robocze grupy KDM

MATEMATYCZNE MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW KRWIUkład krążenia krwi jest jednym z najważniejszych układów fizjologicznych ze względu na jego rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich pozostałych organów. Jego wady i schorzenia są, niestety, jedną z czołowych przyczyn śmierci i kalectwa. Matematyczne modelowanie przepływów krwi jest obecnie ukierunkowane nie tylko na opis prawidłowego funkcjonowania tego układu, lecz również na badanie przyczyn jego schorzeń oraz na optymalizację zabiegów leczniczych. Tematyka seminarium obejmuje przede wszystkim modele przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych (równania Naviera-Stokesa) oraz w ich kardiochirurgicznych modyfikacjach. Omawiane są również problemy związane z biologicznymi i fizyko-chemicznymi własnościami krwi i jej oddziaływaniem ze ścianami naczyń krwionośnych (proces krzepnięcia, powstawanie blaszek miażdżycowych, itp.)

 

REFERATY WYGŁOSZONE W CYKLU SEMINARYJNYM "MATEMATYCZNE MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW KRWI":

6 listopada 2000
Dr Jeremi Kay Mizerski (Klinika Kardiochirurgii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA)
Prezentacja retrospektywnych danych klinicznych po operacjach paliatywnych zespoleń systemowo-płucnych

11 stycznia 2001
Mgr inż. Piotr Olszewski (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej)
Przykłady sposobów modelowania zespoleń kardiochirurgicznych z niezmiennymi w czasie wymuszeniami zewnętrznymi i nieodkształcalnymi naczyniami

25 stycznia 2001
Dr inż. Anna Trykozko (ICM, Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie zespoleń kardiochirurgicznych - model pulsacyjny dwukierunkowego zespolenia żylno-płucnego

16 marca 2001
mgr Zbigniew Małota (Instytut Protez Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
Zastosowanie programu FIDAP do symulacji przepływu krwi przez zespolenie Blalocka-Taussinga

20 kwietnia 2001
Dr Jacek Szumbarski (Politechnika Warszawska)
High-order pressure splitting methods for incompressible viscous flows

27 kwietnia 2001
Dr Paweł Wołkow (Katedra Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Krzepnięcie krwi - krótkie rozważania o homeostazie i jej zaburzeniach w naczyniach krwionośnych

8 czerwca 2001
Dr Jacek Szumbarski (Politechnika Warszawska)
Metoda typu pressure splitting wyznaczania ruchu cieczy lepkiej. Część 2.: Zagadnienia związane z implementacją

5 października 2001
Dr Krzysztof Nowiński (ICM, Uniwersytet Warszawski)
Generowanie siatek obliczeniowych dla potrzeb modelowania przepływu w naczyniach krwionośnych

11 stycznia 2002
Dr Jacek Szumbarski (Politechnika Warszawska)
Zastosowanie spektralnej metody elementów skończonych do wyznaczenia ruchu krwi w złożonym układzie naczyń krwionośnych

19 kwietnia 2002
Dr hab. Grażyna Brzezińska-Rajszys (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka)
Paliatywne zespolenia systemowo-płucne u dzieci z wadami wrodzonymi serca"

10 maja 2002
Dr Jeremi Mizerski (Instytut Kardiologii)
Zachowanie płytek krwi w zależności od naprężeń ścinających

28 czerwca 2002
Dr Zbigniew Małota (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
Modelowanie in vitro przepływu krwi przez zespolenie Blalock-Taussig. Określenie warunków początkowych i brzegowych symulacji komputerowej na podstawie danych doświadczalnych